Nya handlingar i arkivet

Svenska oratorieföreningen i Helsingfors r.f. kom med sitt arkiv 17.4.2019

Ett intressant föreningsarkiv som speglar finlandssvenskarnas kulturliv:
Utdrag från Oratoriekörens hemsida:
”Oratoriekören grundades 1920 och har sedan dess varit en betydande aktör i synnerhet inom det svenskspråkiga körlivet i Helsingfors. Kören har under årens lopp hållit fast vid sin ursprungliga målsättning – att framföra större körverk med orkesterackompanjemang. Oratoriekören har under decennierna letts av namnstarka dirigenter som alla på olika sätt satt sin prägel på kören. Körens mest långvarige dirigent var Bengt Carlson och efter honom har bl a Ulf Söderblom, Lena von Bonsdorff, Astrid Riska, Eric-Olof Söderström, Matti Järvinen, Åsa Westerlund, George Buckbee och Hannu Bister lett kören. Oratoriekören har även vid flere tillfällen dirigerats av gästande dirigenter såsom Leif Segerstam och Anders Öhrwall.”

 

Mats Nylund överlåter sitt arkiv 15.4.2019

SFP Riksdagsledamot (2007-2019) Mats Nylund och hans assistent Mikaela Wickman överlämnar Mats arkiv till centralarkivet.

Stefan Wallin överlåter sitt arkiv 9.4.2019

För ca 25 år sedan var Stefan Wallin forskare hos oss då han skrev på sin avhandling – som avgående riksdagsman (2007-2019) lade han grunden till sin arkivsamling i dag hos oss.
Vilken karriär han haft!
Svenska folkpartiets ordförande 2006-2012
miljöminister (Vanhanen) 01.01.2007–18.04.2007
minister i utrikesministeriet (Vanhanen) 01.01.2007–18.04.2007
kultur- och idrottsminister (Vanhanen II) 19.04.2007–21.06.2010
minister i social- och hälsovårdsministeriet (Vanhanen II) 19.04.2007–21.06.2010
kultur- och idrottsminister (Kiviniemi) 22.06.2010–21.06.2011
minister i social- och hälsovårdsministeriet (Kiviniemi) 22.06.2010–21.06.2011
försvarsminister (Katainen) 22.06.2011–04.07.2012

 

Marthan Anita Paulig kom upp med ett örngott som hon donerade till Helsingfors svenska Marthaförenings arkivsamling.
Örngottet är designat av Marika Kuusakoski på 1990-talet.

Årets första nya arkivbildare:
11.1.2019 kom Nina Nyman f.d chefredaktör på ASTRA med Utgivarföreningen för tidskriften Astra r.f.s arkiv.

I Hufvudstadsbladet kunde man läsa 30 maj 2018 följande:

Arkivsamlingen är fint ordnat och förtecknat! Foto Helena Kajander

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

15.6.2017 Ungmarthas verksamhetsledare Elise Hindström kom och skrev under överlåtelseavtalet med arkivchef Lena Karhu på det som hon gett till arkivet i maj 2017.
Nästan 2 hyllmeter med Flickmarthornas och Ungmarthornas intressanta verksamhet från ca 1950 framåt till och med 2006.

 

25.1.2017 Kom Henry Wiklund med intressanta tillägg till samlingarna Finlandssvenska Skolungdomsförbund, Mittenförbundet och Svenska folkpartiet. Foto Helena Kajander

 

 

16.11.2016 kom Henrik Helenius med Utrikespolitiska samfundets intressanta arkiv. Här får Lena Karhu se de intressanta handlingarna. Foto Helena Kajander