Nya handlingar i arkivet

I Hufvudstadsbladet kunde man läsa 30 maj 2018 följande:

Arkivsamlingen är fint ordnat och förtecknat! Foto Helena Kajander

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

15.6.2017 Ungmarthas verksamhetsledare Elise Hindström kom och skrev under överlåtelseavtalet med arkivchef Lena Karhu på det som hon gett till arkivet i maj 2017.
Nästan 2 hyllmeter med Flickmarthornas och Ungmarthornas intressanta verksamhet från ca 1950 framåt till och med 2006.

 

25.1.2017 Kom Henry Wiklund med intressanta tillägg till samlingarna Finlandssvenska Skolungdomsförbund, Mittenförbundet och Svenska folkpartiet. Foto Helena Kajander

 

 

16.11.2016 kom Henrik Helenius med Utrikespolitiska samfundets intressanta arkiv. Här får Lena Karhu se de intressanta handlingarna. Foto Helena Kajander