Brunakärr Koloniträdgård fyller 100 år 2018

För att hylla Brunakärr Koloniträdgård har Svenska centralarkivet gjort en webbutställning med material ur grundarnas arkiv; Helsingfors svenska Marthaförening, Fylgia och Svenska Kvinnoförbundet i Helsingfors. Här hittar du utställningen