60 år sedan Ralf Törngren var statsminister 5 maj – 20 oktober 1954

Ralf Törngren (1899-1961) var ordförande för Svenska folkpartiet 1945-1955.
Han var riksdagsledamot från Åbo valkrets från år 1936 ända fram till sin död 1961.
Törngren innehade flera olika ministerposter och var Svenska folkpartiets presidentkandidat i valet 1956. Han fick drygt 130.000 röster och 20 elektorer i valet.
Törngren innehade också flera styrelseuppdrag bl.a. i Helsingfors Aktiebank, Valmet, Folkpensionsanstalten och Hufvudstadsbladet.

Klippen är hämtade från Ralf Törngrens arkivsamlingar.
Fotona är från Svenska centralarkivets bildsamling.

Ralf Törngrens ministerposter 1944-1961

 • Socialminister i Paasikivis I regering 17.11.1944–17.4.1945
 • Finansminister (17.7.45–26.3.46) i Paasikivis II regering 17.4.1945–26.3.1946 (Törngren efterträdde Sakari Tuomioja)
 • Finansminister i Mauno Pekkalas regering 26.3.1946–29.7.1948
 • Socialminister i Urho Kekkonens I regering 17.3.1950–17.1.1951
 • 2.finansminister i Urho Kekkonens II regering 17.1.1951–20.9.1951
 • Utrikesminister (26.11.52–9.7.53) i Urho Kekkonens III regering 20.9.1951–9.7.1953 (Törngren efterträdde både Kekkonen och Tuomioja som utrikesminister)
 • Utrikesminister i Urho Kekkonens IV regering 9.7.1953–17.11.1953
 • Utrikesminister i Sakari Tuomiojas regering 17.11.1953–5.5.1954
 • Statsminister 5.5.1954–20.10.1954
 • Utrikesminister i K.A.Fagerholms II regering 3.3.1956-27.5.1957
 • Utrikesminister (13.1.59–16.5.61) i V.J.Sukselainens II regering 13.1.1959-14.7.1961

Partidagsmiddag på Sarvlaks 1950. Från vänster Kurt Antell, John Österholm, Alix von Born, Ralf Törngren och värden Ernst von Born. John Forsberg och Kaj Snellman med ryggarna åt.