60 år sedan Ralf Törngren var statsminister 5 maj – 20 oktober 1954

Ralf Törngren (1899-1961) var ordförande för Svenska folkpartiet 1945-1955. Han var riksdagsledamot från Åbo valkrets från år 1936 ända fram till sin död 1961.
Törngren innehade flera olika ministerposter och var Svenska folkpartiets presidentkandidat i valet 1956. Han fick drygt 130.000 röster och 20 elektorer i valet.
Törngren inehade också flera styrelseuppdrag bl.a. i Helsingfors Aktiebank, Valmet, Folkpensionsanstalten och Hufvudstadsbladet.

Klippen är hämtade från Ralf Törngrens arkivsamlingar.
Fotona är från Svenska centralarkivets bildsamling.

 

Ralf Törngrens ministerposter 1944-1961

 • Socialminister i Paasikivis I regering 17.11.1944–17.4.1945
 • Finansminister (17.7.45–26.3.46) i Paasikivis II regering 17.4.1945–26.3.1946 (Törngren efterträdde Sakari Tuomioja)
 • Finansminister i Mauno Pekkalas regering 26.3.1946–29.7.1948
 • Socialminister i Urho Kekkonens I regering 17.3.1950–17.1.1951
 • 2.finansminister i Urho Kekkonens II regering 17.1.1951–20.9.1951
 • Utrikesminister (26.11.52–9.7.53) i Urho Kekkonens III regering 20.9.1951–9.7.1953 (Törngren efterträdde både Kekkonen och Tuomioja som utrikesminister)
 • Utrikesminister i Urho Kekkonens IV regering 9.7.1953–17.11.1953
 • Utrikesminister i Sakari Tuomiojas regering 17.11.1953–5.5.1954
 • Statsminister 5.5.1954–20.10.1954
 • Utrikesminister i K.A.Fagerholms II regering 3.3.1956-27.5.1957
 • Utrikesminister (13.1.59–16.5.61) i V.J.Sukselainens II regering 13.1.1959-14.7.1961

Partidagsmiddag på Sarvlaks 1950. Från vänster Kurt Antell, John Österholm, Alix von Born, Ralf Törngren och värden Ernst von Born.John Forsberg och Kaj Snellman med ryggarna åt. Nya Pressen 28.4.1954 Vasabladet 29.4.1954 Hufvudstadsbladet 13.6.1954 Svensk Framtid nr 2 1954 Maakansa 11.6.1954