Kvinnoarkiv

Av Svenska centralarkivets organisations, - föreningsarkiv och personarkiv 986,38 hm arkiv är bara 52,63 hm kvinnoarkiv = 5,44% (2022) av de totala hm är kvinnoarkiv

I Svenska centralarkivet finns 76 personarkiv totalt varav 16 kvinnors personarkiv = 21,05 % (2022)

Efter att ha räknat hur lite kvinnomaterial det finns i centralarkivet började en väckarklocka ringa och NU är det verkligen på tiden att vi samlar in material som belyser kvinnornas viktiga och mångsidiga arbete inom föreningarna. Inte enbart top-personers material utan också vad kvinnor gör på alla nivåer i föreningarna. Vi är ofta alldeles för anspråkslösa för att värdesätta arbetet vi lägger ner på att föra fram fram föreningens verksamhet till allmänheten och det arbete som görs bakom kulisserna i organisationer och föreningar.

Det som inte arkiveras nu finns inte för forskare i framtiden. Personarkiven kan ge liv åt historien då en historik skrivs, de ger en mångsidig bild av samhällets vardagshistoria och har värde för kultur och socialhistorisk forskning.

Att ha så här litet kvinnoarkiv förvränger bilden hur samhället har sett ut i ett historiskt perspektiv.

Ingens arkiv är för litet för att sparas – ett arkiv kan vara bara en mapp på 2 cm. Innehållet kan vara intressanta foton som belyser arkivbildarens liv eller handlingar rörande det vardagliga livet.

Svenska centralarkivet är ett finlandssvenskt förenings,- och organisationsarkiv som tar emot handlingar från hela Finland. Vi har 394 arkivbildare och nästan 1 km handlingar.

Svenska centralarkivet har personarkiv som har koppling till ett förenings eller organisationsarkiv. Har du varit eller är du aktiv i någon förening / organisation vars arkiv finns hos Svenska centralarkiven – har du material som du skulle vilja arkivera? Eller vill du bara berätta erfarenheter och minnen så går det också bra..

Fyll gärna i blanketten- som finns längre ner på sidan -  så får vi bakgrundsfakta till arkivet. Där kan du också berätta minnen.

VAD för papper vill vi ha då?

Allt som belyser din verksamhet inom föreningen – t.ex. en kort biografi /CV där du berättar kort om hur du blev intresserad av att vara aktiv i just den föreningen / organisationen / rörelsen / idrotten / firman / företaget

Tal, klipp, artiklar, foton (påskrivna), betyg, program, dagböcker, kalendrar, valmaterial, idrottsresultat, dikter, musik, noter mm både analogt och digitalt material.

Har du digitalt material? Det tar vi också emot! Se instruktioner på vår hemsida eller kontakta oss.

HUR överlåter du materialet?

 • Gå först igenom materialet,
 • Ordna det enligt ämne kronologiskt,
 • Ta bort plastfickor, gem och nitar
 • Glöm inte att skriva på fotografierna vad de föreställer (eller numrera och skriv en lista)
 • Glöm inte att skriva ut viktig korrespondens
 • Skriv en grovförteckning
 • Behöver du arkivdugliga mappar – ta kontakt med oss
 • Ta kontakt med oss på arkivet och kom överens om överlåtelse och överlåtelseavtal
 • Skriv gärna en kort beskrivning vem du är och vad du gjort i föreningen över aktiviteten. Har du minnen du vill dela med dej skriv ner dem.

Personarkiv

76 personarkiv totalt varav 16 kvinnors personarkiv = 21,05 % (2022)

 1. Ulla Achrén, 1984-2006
 2. Ebba Aschan, 1972-1986
 3. Eva Biaudet, 1988-2006
 4. Gunnel Biskop, 1981-2015
 5. Gestrin Christina 1998-2015
 6. Hahnsson Stina 1934-2006
 7. Signe Lagerborg-Stenius, 1918-1961
 8. Laurén Ingeborg, 1940-1989
 9. Martha Lille, 1918-1970
 10. Elisabeth Rehn, 1993-
 11. Kristina Roos, 1964-2002
 12. Rosa Tammelander, 1884-1940-talet
 13. Astrid Thors, 1986-2010
 14. Christina Yrjölä-Lindgren  1992-2014
 15. Aili Wessberg-Lindfors  1924-1944
 16. Ebba Östenson, 1934-1950

Föreningar och organisationer

 • Svenska Kvinnoförbundet 1907-
 • Svenska Kvinnoförbundet i Esbo 1982-2018
 • Svenska Kvinnoförbundet i Grankulla 1947-2018
 • Svenska Kvinnoförbundet i Helsingfors 1910-1947, 1960-1987
 • Svenska Kvinnoförbundet i Helsinge 1910-1947
 • Svenska Kvinnoklubben i Jakobstad 1963-1976
 • Svenska Kvinnoförbundet i Sibbo 1985-2007
 • Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs 1921-2001
 • Svenska Kvinnoförbundet i Vanda 1977-1993
 • Svenska Kvinnoförbundet i Åbo 1960-1970,1986-1997
 • Svenska Kvinnoförbundets Gymnastikklubb 1916-1945
 • Brunakärr Koloniträdgårdsförening 1936-2001
 • Wasa Kvinnoklubb 1905-1913
 • Vasa Svenska Kvinnoklubb 1906-1940, 1947-1950, 1964-1980
 • Brunakärr Koloniträdgård 1927-1992
 • Första Kvinnan 1994
 • Garantiföreningen för Nya Argus r.f. 1981-1982
 • Helmi Suomessa r.y. Pärlbandet r.f. 2000 2000
 • Helsingfors Hushållslärarklubb 1936-1999

Det digitala arkivet

 • Gå igenom filerna och namnge dem logiskt 1910_valmaterial_ada_adamsdotter (Inga Versaler och åäö och specialtecken)
 • Kom ihåg korrespondens (spara dem i ett WORD dokument som du sedan exporterar till PDF/A
 • Spara dem som PDF/A
 • Ta kontakt med arkivet, kom överens om leverans och överlåtelseavtal
 • Sänd dem via Wetransfer (gratis)

Kontakta oss om du har några frågor!

 

Föreningar och organisationer

 • HELSINGFORS SVENSKA MARTHAFÖRENING 1899-2006
 • Ailikretsen 1949-1980
 • Aurora kretsen 1945-1985
 • Berghälls Marthakrets 1945-1996
 • Bikupan 1927-1992
 • Dagkretsen 1935-2008
 • Dagmar kretsen 1906-1987
 • Drumsö Marthakrets 1944-2006
 • Studiecirkeln Facklan 1935-1941
 • Fredriksbergskretsen 1932-2014
 • Glimten 1938-1969
 • Gullvivan 1945-2005
 • Haga Martha 1953-1983
 • Hemgården 1946-1993
 • Hertonäs Marthakrets Flingan 1972-1987
 • Härvan 2006-2009
 • Klåvus 1967-2017
 • Kottby Marthakrets 1985-2005
 • Kvasten 1959-2016
 • Majkretsen 1949-1982
 • Martharellerna (M-klubben) 1969-2002
 • Munksnäs Marthakrets 1941-1986
 • Pangbrudarna 1990-2011
 • Prima 1994-2006
 • Primadonnorna 2006-2015
 • Marthakretsen Ringblomman 1946-1969
 • Skärgårdskretsen 1945-1986
 • Svalan 1960-1993
 • Tölökretsen 1910-2004
 • Ulfåsa kretsen 1949- 2008
 • Veckofröjden 1926-1976
 • Martha-kretsen Violen 1958-1983
 • Åttan 1932-1969
 • Nordsjö Marthaförening 1945-2010
 • Ungmartha tidigare namn Flickmarthor, M-klubben 1949-2016
 • Utgivarföreningen för tidskriften Astra r.f. 1992-2018
 • Wasa Kvinnoklubb 1905-1913

Historiker och tidningar i Svenska centralarkivet

I Svenska centralarkivet finns följande tidningar:

Nutid 1895-1915,

Samtid 1916, 1917,

Astra 1919-1992, Astra Nova 1993-2012, Astra 2012-

Hertha utgiven av Fredrika Bremer förbundet 1914-1916
Nylaende tidskrift for kvindernes sag 1900

Rösträtt för kvinnor tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 1913-1914

 

Mars 2022