Arkivbildare

Här är exempel på våra ca 540 arkivbildare - 461 föreningar och organisationer med ungefärliga gränsår.

En förteckning på ca 79 personarkiv finns längre ner. Totalt har vi ca 540 arkivbildare.

 

SVENSKA FOLKPARTIET

Svenska folkpartiet:
Centralstyrelseprotokoll 1906-, Arbetsutskottets protokoll 1969-
Partidagsprotokoll och handlingar 1906-, Centralstyrelsens korrespondens 1906-,
Handlingar från delegationer, utskott och kommittéer, Valstatistik, program

Kretsstyrelserna för Svenska folkpartiet:

Helsingfors protokoll mm 1954- (hörde tidigare till Nylands valkrets)

Nyland, protokoll mm 1907-

Åboland, protokoll 1907-1989

Vasa läns södra, protokoll mm 1906-07, 1922-1961

Vasa läns norra, protokoll mm 1906, 1909-17, 1937-1961

Österbotten (Vasa södra och norra sammanslogs 1961 till en valkrets) protokoll mm 1964-1994

Lokalavdelningar för Svenska folkpartiet:

Innehåller bl.a protokoll, korrespondens, valmaterial mm

HELSINGFORS KRETS:

Svenska folkpartiet på Drumsö 1978-1983

Svenska folkpartiet i Haga 1922-1944

Svenska folkpartiet i Helsingfors 1906-1999

Svenska folkpartiet i Kronoskatsgardet 1978-2007

Svenska folkpartiet i Munksnejden 1979-1997

Svenska folkpartiet Norr om långa bron 1978-1994

Svenska folkpartiet i Tölö 1982-1995, 2003-2017

Svenska folkpartiet i sydöstra Helsingfors 1978-1998

Svenska folkpartiet i södra Helsingfors 1978-1999

Svenska folkpartiet i östra Helsingfors 1979-2011

Svenska folkpartiets stadsfullmäktigegrupp 1964-1994

NYLANDS KRETS:

Svenska folkpartiet i Borgå 1911-1918, 2002

Svenska folkpartiet i Borgå centrum 1983-1997

Svenska folkpartiet i Borgå landskommun 1906-1993

Svenska folkpartiet i södra Borgå 1983-1998

Svenska folkpartiet i Dickursby 1919-1923

Svenska folkpartiet i Ekenäs 1914-2001

Svenska folkpartiet i Ekenäs kommunorganisation 1992-2000

Svenska folkpartiet i Ekenäs landskommun 1958-2001

Svenska folkpartiet i Esbo 1945-2011

Svenska folkpartiet i Esbo centrum 1981-2012

Svenska folkpartiet i Esbo kommunorganisation 1979-2000

Svenska folkpartiet i Esboviken 1981-2000

Svenska folkpartiet i Norra Esbo r.f. 1988-2008

Svenska folkpartiet i Finby 1980-2008

Svenska folkpartiet i Grankulla 1977-1989

Svenska folkpartiet i Hangö 1906-2017

Svenska folkpartiets komunorganisation i Hangö 1982-2001

Svenska folkpartiet i Helsinge (Sockenbacka, Haga distrikt) 1916-1945

Svenska folkpartiet i Hyvinge 1987-1988, 1991

Svenska folkpartiet i Karis 1977-1979

Svenska folkpartiet i Kervo 1987-1989

Svenska folkpartiet i Kyrkslätt 1970-1990

Svenska folkpartiet i Mattby-Olars 1994-1995

Svenska folkpartiet i mellersta Vanda 1982-2014

Svenska folkpartiet i Mårtensdal 1982-1990

Svenska folkpartiet i Nurmijärvi 2001-2012

Svenska folkpartiet i Pernå 1921-1988

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Raseborg 2005-2008

Svenska folkpartiet i Sibbo 1942-2012

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Sibbo 1984-2012

Svenska folkpartiet i Mellersta Sibbo 1983-2011

Svenska folkpartiet i Norra Sibbo 1984-2011

Svenska folkpartiet i Sydvästra Sibbo 1984-2011

Svenska folkpartiet i Sydöstra Sibbo 1984-2011

Svenska folkpartiet i Sjundeå 1945-1988

Svenska folkpartiet i Stor-Hagalund (fd. sydvästra Esbo) 1989-2015

Svenska folkpartiet i Strömfors 1984-1988

Svenska folkpartiet i Tenala 1980-1990

Svenska folkpartiet i Träskända 1984-1993

Svenska folkpartiet i Tusby 2001-2001

Svenska folkpartiet i Täktom-Tvärminne 1983-2004

Svenska folkpartiet i Vanda 1973-1986

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Vanda 1981-1999

Svenska folkpartiets stadsfullmäktigegrupp i Vanda 1981-1992

Svenska folkpartiet i Vichtis 1981-2006

Svenska folkpartiet i Vichtis-Högfors 1995-2006

Svenska folkpartiet i Vårberga 1983-2002 (2002 gått med i Borgå centrum)

Svenska folkpartiet i Västra Hangö 1995-2007

Svenska folkpartiet i Västra Vanda 1976-2010 (Vanda Posten, Infoblad)

ÅBOLANDS KRETS

Svenska folkpartiet i Hitis 1927-1936

Svenska folkpartiet i Kimito 1906-1988

Svenska folkpartiet i Kyrklandet 1985-1999

Svenska folkpartiet i Nådendal 1924-1952, 1981-1982

Svenska folkpartiet i Pargas 1907-1997

Svenska folkpartiet i Salo-Halikko 2000-2008

Svenska folkpartiet i Åbo 1907-1997

Svenska folkpartiet i Gamla Åbo 1983-2004

Svenska folkpartiet Nordvästra Åbo 1982-2000

Svenska folkpartiet i Norra Åbo och södra Åbo 1998-2002

Svenska folkpartiet i Åboland 1907-1992

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Pargas 1982-2009

ÖSTERBOTTENS KRETS

Samorganisationen för Svenska folkpartiet i Vasa r.f. 1999-2008

Svenska folkpartiet i Kauttua 1961-1998

Svenska folkpartiet i Korsholm 1965-1998

Svenska folkpartiet i Pörtom 1918-1935

Svenska folkpartiet i Vasa 1921-1925, 1940-

Svenska folkpartiet i Vasa centrum 1997-2002

Svenska folkpartiet i Österbotten 1917-1997

Vasa läns Norra o Södra krets 1906-1997

Svenska folkpartiets kretsstyrelse i Vasa läns södra valkrets 1964-1973

Svenska folkpartiets kretsstyrelse i Vasa läns norra valkrets 1906-1961

ÖVRIGA FINLAND

Svenska folkpartiet i Björneborg 1909-1953

Svenska folkpartiet i Lahtis 1980-1993

Svenska folkpartiet i Jyväskylä 1980-2013

Svenska folkpartiet i Kuusankoski 1926-2014

Svenska folkpartiet i St Petersburg 1908-1915, 2013

Svenska folkpartiet i Uleåborg 1936-1946

Svenska folkpartiet i Viborg 1922

Svenska folkpartiet i övriga Finland 1984-1986

Svenska folkpartiets samarbetsorgan för Kymmene läns valkrets 1956-1964

ÖVRIGA:

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland 2002-2009

Svensk sammanhållning 1979-1989

Svenska folkpartiets Höger 1975-1989

Svenska folkpartiets kristligt-demokratiska fraktion 1947-1972

Svenska Vänstern (ändrade namn 1946 till Svenska Frisinnade Partiet) 1906, 1912,1919, 1938-1950

Svenska folkpartiets Ungdomsklubb i Wasa 1910-1917

Svenska Partiet i Borgå 1906

Svenska riksdagsgruppen 1919-1997

SVENSK UNGDOM

Svensk Ungdom centralstyrelseprotokoll 1943-, arbetsutskottets protokoll 1946-

Årsmötesprotokoll och handlingar 1945-, korrespondens 1943-

Lokalstyrelsernas berättelser. Delegationer och utskott, pressklipp 1950-

HELSINGFORS KRETS

Svensk Ungdom i Brändö-Hertonäs 1986-1988

Svensk Ungdom i Helsingfors 1945-1959, 1964-

Svensk Ungdom på Drumsö 1973-1987 (saknar protokoll)

NYLANDS KRETS

Svensk Ungdom i Nyland 1969-

Svensk Ungdom i Ekenäsnejden 1961-1996

Svensk Ungdom i Esbo 1949-1986

Svensk Ungdom i Grankulla 1972-1973

Svensk Ungdom i Hangö 1968-1993

Svensk Ungdom i Helsinge / Vanda 1950-1972

Svensk Ungdom i Karis 1993-1994

Svensk Ungdom i Kyrkslätt 1993-1998

Svensk Ungdom i norra Sibbo 1967-1988

Svensk Ungdom i Södra Sibbo 1973-1984

Svensk Ungdom i Tenala-Bromarf 1986-1995

Svensk Ungdom i Vanda 1968-1982

ÅBOLANDS KRETS

Svensk Ungdom i Kimito 1953-1994

Svensk Ungdom i Åbo 1945-2005

Svensk Ungdom i Åbolands krets 1965-2005

ÖSTERBOTTENS KRETS

Svensk Ungdom i Björneborgsnejden 1954-1961

Svensk Ungdom i Korsholm 1973-1998

Svensk Ungdom i Kvevlax 1988-1990

Svensk Ungdom i Österbotten 1972-1989

ÖVRIGA

Svensk Ungdoms Höger 1948-1973

Liberala Studentklubben 1968, 1982-1997

Liberala studentklubben i Åbo 1968, 1982-1997

Mittenförbundet 1973-1985

Hankens mittenstuderande (HAMS) 1980-1983

Helsingfors universitets mittenstuderande (HUMS) 1971-1983

Mittenstuderande vid Sos och Kom 1973-1979

Mitten vid ÅA 1972-1980

Otnäs mittenstuderande 1973, 1979, 1981

Moderata högerelever i Helsingfors med omnejd 1978-1980

Ungdomsförbundet Moderat Höger 1953-1956, 1968-1976

Svenska Kulturfonden

Protokoll 1963-, Korrespondens 1963-, seminarier, projekt, tryckta skrifter

Svenska skolkommitténs protokoll mm

 

SVENSKA KVINNOFÖRBUNDET

Svenska Kvinnoförbundet 1907-

Svenska Kvinnoförbundet i Esbo 1982-2018

Svenska Kvinnoförbundet i Grankulla 1947-2018

Svenska Kvinnoförbundet i Helsingfors 1910-1947, 1960-1987

Svenska Kvinnoförbundet i Helsinge 1910-1947

Svenska Kvinnoklubben i Jakobstad 1963-1976

Svenska Kvinnoförbundet i Sibbo 1985-2007

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs 1921-2001

Svenska Kvinnoförbundet i Vanda 1977-1993

Svenska Kvinnoförbundet i Åbo 1960-1970,1986-1997

Svenska Kvinnoförbundets Gymnastikklubb 1916-1945

Brunakärr Koloniträdgårdsförening 1936-2001

Wasa Kvinnoklubb 1905-1913

Vasa Svenska Kvinnoklubb 1906-1940, 1947-1950, 1964-1980

Svensk Presstjänst 1972-2000

ÖVRIGA ARKIVBILDARE ett urval:

Arbetets Vänner Huvudföreningen 1891-2006

Arbetets Vänner i Björneborg 1903-1916

Arbetets Vänner i Sörnäs 1900-2004

Barnavårdsföreningen i Finland 1922-1977

Björkbacka folkskola i Tusby kommun 1919-1964

Botby Gille r.f. 1962-2014

Brunakärr Koloniträdgård 1927-1992

Dagvårdsföreningen Fyndet 1994-1999

De Sjukas Väl i huvudstadsregionen 2003-2020

Drumsö Pensionärer 1976-2016

Esbo svenska Pensionärer 1972-2016

Ab Finlandssvensk Musik 1978-1988

Finlandssvensk vecka på Skansen 1987 1986-1987

Finlands Seniordansförbund 1985-2021

Finlands Svenska Folkdansring 1931-2010

Finlands svenska hembygdsförbund under uppordning

Finlands Svenska Hushållslärare 1935-2007

Finlands Svenska Jordägarförbund 1922-1932

Finlands Svenska Lokmannaförening r.f.

Finlands Svenska Läroverksförening 1937-1961

Finlands Svenska Publicistförbund 1922-1992

Finlands Svenska Radioförbund 1927-2003

Finlands Svenska Samfund 1929-1953

Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS)

Protokoll 1953-2008 mm, diverse konventsmaterial (1891-1899) (Broban mm)

Finns Folkhögskola tidigare Mellersta Nylands Folkhögskola 1891-2010

Finska Tidningsmannaföreningen 1895-1905

Folkdanslaget Bro 1932-1989

Folkpensionärer i Helsingfors (Pensionärsföreningen Ettan) 1959-2010

Frihetsbrödernas garantiförening 1946-1970

Fylgia koloniträdgårdsförening 1917-1948

Föreningen Barnens Väl i Esbo 1917-1999

Föreningen för Skogskultur r.f. 1910-2010

Första Kvinnan 1994

Gammelstadens Ungdomsförening 1882-2010

Garantiföreningen för Gosskören i Helsingfors r.f. 2004-2011

Garantiföreningen för Nya Argus r.f. 1981-1982

Haga Pensionärsförening 1974-2016

Hedvig Sofiahemmets Vänner r.f., 1972-2008

Helmi Suomessa r.y. Pärlbandet r.f. 2000 2000

Helsingfors auktoriserade turistguider 1950-2007

Helsingfors Hushållslärarklubb 1936-1999

Helsingfors Svenska Krigsveteraner 1968-2014

Helsingfors svenska kulturförening 1989-2002

Helsingfors svenska lärarförening 1950-2017

HELSINGFORS SVENSKA MARTHAFÖRENING 1899-2006

KRETSARNAS ARKIV:

Ailikretsen 1949-1980

Aurora kretsen 1945-1985

Berghälls Marthakrets 1945-1996

Bikupan 1927-1992

Dagkretsen 1935-2008

Dagmar kretsen 1906-1987

Drumsö Marthakrets 1944-2006

Studiecirkeln Facklan 1935-1941

Fredriksbergskretsen 1932-2014

Glimten 1938-1969

Gullvivan 1945-2005

Haga Martha 1953-1983

Hemgården 1946-1993

Hertonäs Marthakrets Flingan 1972-1987

Härvan 2006-2009

Klåvus 1967-2017

Kottby Marthakrets 1985-2005

Kvasten 1959-2016

Majkretsen 1949-1982

Martharellerna (M-klubben) 1969-2002

Munksnäs Marthakrets 1941-1986

Pangbrudarna 1990-2011

Prima 1994-2006

Primadonnorna 2006-2015

Marthakretsen Ringblomman 1946-1969

Skärgårdskretsen 1945-1986

Svalan 1960-1993

Tölökretsen 1910-2004

Ulfåsa kretsen 1949- 2008

Veckofröjden 1926-1976

Martha-kretsen Violen 1958-1983

Åttan1932-1969

Hembygdsföreningen Ekenäs Gille 1946-1995

Hem och Skola r.f. 1969-1985

HSB Aktia seniorer 1968-2016

Husmodersförbundet 1901-1945

Högfors svenska folkskola 1960-1964

Juristklubben Codex r.f. 1930-2005

Karlebynejdens Hembygdsförening i Helsingfors 1951-1979

Kasaböle svenska folkskola 1898-1969

Kaukas svenska folkskola i Lauritsala 1919-1962

Kimitonejdens Hembygdsförening  1983-2022

Konstitutionella arbetareföreningen 1905-1985

Konstitutionella arbetarförbundet 1906-1930

Konstitutionella Ungdomsklubben i Helsingfors – Svenska Ungdomsklubben rf 1906-2007

Kristinestads Hembygdsförening i Helsingfors 1945-1983

Kronohagens- Skatuddens Pensionärer 1980-2017

Kårböle ungdomsförening 1901-1976

Läroverket för gossar och flickor 1891-1975

Mataskär Folkskola 1895-1920

Manskören Frihetsbröderna 1905-2000

Mickelsböle Marthaförening 1925-2022

Munksnejdens pensionärer 1995-2013

Minerva Hem och Skola r.f. 1990-2010

Natur och Miljö 1957-2006

Nordiska föreningen i Helsingfors (grundad som NF i St Petersburg) 1877-1902, 1906-1949

Närpes Marthaförening 1910-2022

Skandinaviska välgörenhetsföreningen 1877-1902

Nordsjö Marthaförening 1945-2010

Nylands Fiskarförbund 1907-1995

Nyliberala Studentförbundet 1955-1969

Nylands svenska barn och tonårsförbund 1979-1991

Nylands svenska Ungdomsförbund 1897-2010

Nylands svenska Ungdomsförbund Dickursby daghem  1943-1991

Nylands svenska Ungdomsförbund Hammars barndaghem 1951-1991

Nylands svenska Ungdomsförbund Tolkis daghem 1951-1991

Nätverk X 2006-2014

Pensionärsföreningen Ettan (fd Folkpensionärer i Helsingfors) 1959-2010

Pensionärsföreningen Gamla Kvarnen 1974-2012

Politicus 1965-1970

Porkalaförbundet 1944-1971

Pro Film 2001-2003

Pro Studentbladet 2004-2016

RRR Rötter Röster Rum 1998-2000

Samfundet för folkgemenskap 1940-1943

Samhällsvetenskapliga Klubben 1949-1953

Skolhistoriska föreningen 1949-1967

Skärgårdens Vänner i Esbo r.f. 1912-2005

SPF Åboland 2007-2017

Sorjos skolarkiv 1888-1947

Sottungsby – Westersundom småskoleförening 1904-1963

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland 2001-2010

Stiftelsen Svenska Brevinstitutet 1928-2000

Strömfors hembygdsförening 1924-1936

Svensk förening i Åggelby 1892-2012

Svensk Presstjänst 1972-

Svensk Samling i Helsingfors (Östsvensk Samling) 1924-1955

Svenska arkivföreningen 1976-

Svenska Bildningsförbundet 1977-

Svenska Finlands vänner 1942-1945

Svenska folkskolans vänner  1882-2016

Svenska Förbundet 1904-1939

Svenska hembygdsförbundet 1962-2002

Svenska kamratförbundet vid Statsjärnvägarna r.f. 1909-2013

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. 1920-2011

Svenska oratorieföreningen i Helsingfors r.f. 1920-

Svenska Pensionärsförbundet r.f. 1972-2015

Svenska samhällspolitiska föreningen i Åbo 1970-2000

Svenska skolbiblioteksföreningen i Finland 1973-1996

Svenska Studerandes Intresseförening 1930-2014

Svenska studieförbundet r.f. 1996-2014

Svenska Ungdomsklubben i Tammerfors 1912-1920

Svenska Österbottningar i Helsingfors r.f. 1919-2007

Svenskt Bildningsarbete i Åbo 1982-

Sydkustens landskapsförbund 1958-2003

Sällskapet Svenska Sångare 1916-1997

Tekniska Föreningen i Finland 1880-1977

Teknologföreningen 1881-2001

Tolvan 1927-1977

Understödsföreningen för Gosskören i Helsingfors 2004-2011

Ungmartha tidigare namn Flickmarthor, M-klubben 1949-2016

Utgivarföreningen för tidskriften Astra r.f. 1992-2018

Utrikespolitiska samfundet r.f. 1945-1994

Wasa Kvinnoklubb 1905-1913

Viks svenska småbarns skolförening 1935-1958

Åggelby Svenska Samskolas kamratförening 1956-1977

Åbolands hembygdsförbund 1974-1975

Östsvensk Samling 1919-1951

PERSONARKIV

Här är största delen av personarkiven. För mera information ta kontakt.

Achrén Ulla

Aminoff Carl Göran

Antell Kurt

Aschan Ebba

Bergman Erik

Biaudet Eva

Biskop Gunnel

Björkstrand Gustav

Bonsdorff Göran von

Born Ernst von

Broo Roger

Carsten Konstantin

Colliander Rafael

Dufholm Lars

Enestam Jan-Erik

Estlander Ernst

Franck Michael

Furuhjelm Ragnar

Gadd Sture

Gestrin Kristian

Grigorkoff Margareta

Haglund Carl

Hahnsson Kim

Hahnsson Stina

Hedberg Carol

Heikel Yngve

Heinström Peter

Henriksson Anna-Maja

Holmberg Carl Emil

Holmberg Sten

Homén Carl Olaf

Högnäs Tor

Jansson Jan-Magnus

Jern Levi

Jernstöm Frank

Karlsson Patrik

Kiseleff Feodor

Lagerborg-Stenius Signe

Laurén Ingeborg

Lilius Patrik

Lille Axel

Lille Martha

Lunkkas Sven

Meinander Martin

Nordström Torsten G.

Norrback Ole

Nylund Mats

Nyström Ragnar

Oker-Blom Jan D.

Olander Henry

Panelius Per-Erik

Pehrman Carl Edvard

Pipping Hugo E.

Procopé Victor

Rehn Elisabeth

Roos Kristina,

Rostedt Robert

Schildt Christoffer

Schybergsson Henrik

Snellman Kaj

Stenbäck Pär

Svahn Rudolf

Söderhjelm J.O.

Söderling Erik

J.O. Tallqvist

Tammelander Rosa

Taxell Christoffer

Taxell Lars Erik

Thors Astrid

Törngren Ralf

Ulfvens Birger

Ulfvens Levi

Yrjölä-Lindgren Christina

Wallin Stefan

Wessberg-Lindfors Aili

Witting Rolf

Östenson Ebba

Österholm John

FOTOARKIV

Personfoton och fotografier från val mm. En del arkivbildare innehåller foton.

AFFISCHSAMLING

Huvudsakligen affischer från Svenska folkpartiets Svensk Ungdoms och Svenska Kvinnoförbundets val 1907-
De finns digitaliserade.

MIKROFILMER

Svenska riksdagsgruppen 1919-1950, 1956-1960, 1963-1996

Svenska folkpartiets centralstyrelseprotokoll 1906-1979

Svenska folkpartiets partidagshandlingar 1906-1924

Medborgarbladet 1943-1981 (mikroficher)

TRYCKT MATERIAL

Medlemsorganisationernas publikationer, bl.a.:

Svenska Finland 1936-1968, Medborgarbladet 1943-

Svensk Framtid 1948-2015 Liber 2015-

Nutid 1895-1915,

Samtid 1916, 1917,

Astra 1919-1992, Astra Nova 1993-2012, Astra 2012-

FSS:s medlemsblad: Nordan 1922-1923, Svensk Ungdom 1926-1968, Elevbladet 1970-,

Svenska folkpartiets valbroschyrer och affischer från lantdags- och riksdagsval 1907-, elektors- och presidentval 1925- samt kommunalval 1923-.

Studentbladet 1911-

Tekniska Föreningens i Finland Förhandlingar 1880-1959

Tekniskt Forum 1960-1967

Finlands Natur 1967-

Vi och Vår Skola 1974-2010, Hem & Skola 2011-

Har du några frågor gällande våra samlingar? Eller om arkivering? Ring eller skriv så kan vi säkert hjälpa dej!

Uppdaterad september 2022