Arkivbildare

Här är exempel på våra ca 270 arkivbildare- föreningar och organisationer med ungefärliga gränsår:

SVENSKA FOLKPARTIET

Svenska folkpartiet:
Centralstyrelseprotokoll 1906-, Arbetsutskottets protokoll 1969-
Partidagsprotokoll och handlingar 1906-, Centralstyrelsens korrespondens 1906-,
Handlingar från delegationer, utskott och kommittéer, Valstatistik, program


Kretsstyrelserna för Svenska folkpartiet:

Helsingfors protokoll mm 1954- (hörde tidigare till Nylands valkrets)

Nyland, protokoll mm 1907-

Åboland, protokoll 1907-1989

Vasa läns södra, protokoll mm 1906-07, 1922-1961

Vasa läns norra, protokoll mm 1906, 1909-17, 1937-61

Österbotten (Vasa södra och norra sammanslogs 1961 till en valkrets)

protokoll mm 1964-1994

 

Lokalavdelningar för Svenska folkpartiet:

Innehåller bl.a protokoll, korrespondens, valmaterial mm

 

HELSINGFORS KRETS:

Svenska folkpartiet på Drumsö 1978-1983

Svenska folkpartiet i Haga 1922-1944

Svenska folkpartiet i Helsingfors 1906-1999

Svenska folkpartiet i Kronoskatsgardet 1978-2007

Svenska folkpartiet i Munksnejden 1979-1997

Svenska folkpartiet Norr om långa bron 1978-1994

Svenska folkpartiet i Tölö 1982-1995, 2003-2017

Svenska folkpartiet i sydöstra Helsingfors 1978-1998

Svenska folkpartiet i södra Helsingfors 1978-1999

Svenska folkpartiet i östra Helsingfors 1979-2011

Svenska folkpartiets stadsfullmäktigegrupp 1964-1994

 

NYLANDS KRETS:

Svenska folkpartiet i Borgå 1911-1918, 2002

Svenska folkpartiet i Borgå centrum 1983-1997

Svenska folkpartiet i Borgå landskommun 1906-1993

Svenska folkpartiet i södra Borgå 1983-1998

Svenska folkpartiet i Ekenäs 1914-2001

Svenska folkpartiet i Ekenäs kommunorganisation 1992-2000

Svenska folkpartiet i Ekenäs landskommun 1958-2001

Svenska folkpartiet i Esbo 1945-2011

Svenska folkpartiet i Esbo centrum 1981-2012

Svenska folkpartiet i Esbo kommunorganisation 1979-2000

Svenska folkpartiet i Esboviken 1981-2000

Svenska folkpartiet i Norra Esbo r.f. 1988-2008

Svenska folkpartiet i Finby 1980-2008

Svenska folkpartiet i Grankulla 1977-1989

Svenska folkpartiet i Helsinge (Sockenbacka, Haga distrikt) 1916-1945

Svenska folkpartiet i Hyvinge 1987-1988, 1991

Svenska folkpartiet i Karis 1977-1979

Svenska folkpartiet i Kervo 1987-1989

Svenska folkpartiet i Kyrkslätt 1970-1990

Svenska folkpartiet i Mattby-Olars 1994-1995

Svenska folkpartiet i mellersta Vanda 1982-1991

Svenska folkpartiet i Mårtensdal 1982-1990

Svenska folkpartiet i Nurmijärvi 2001-2012

Svenska folkpartiet i Pernå 1921-1988

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Raseborg 2005-2008

Svenska folkpartiet i Sibbo 1942-2012

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Sibbo 1984-2012

Svenska folkpartiet i Mellersta Sibbo 1983-2011

Svenska folkpartiet i Norra Sibbo 1984-2011

Svenska folkpartiet i Sydvästra Sibbo 1984-2011

Svenska folkpartiet i Sydöstra Sibbo 1984-2011

Svenska folkpartiet i Sjundeå 1945-1988

Svenska folkpartiet i Stor-Hagalund (fd. sydvästra Esbo) 1989-2015

Svenska folkpartiet i Strömfors 1984-1988

Svenska folkpartiet i Tenala 1980-1990

Svenska folkpartiet i Träskända 1984-1993

Svenska folkpartiet i Tusby 2001-2001

Svenska folkpartiet i Vanda 1973-1986

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Vanda 1981-1999

Svenska folkpartiets stadsfullmäktigegrupp i Vanda 1981-1992

Svenska folkpartiet i Vichtis 1981-2006

Svenska folkpartiet i Vichtis-Högfors 1995-2006

Svenska folkpartiet i Vårberga 1983-2002 (2002 gått med i Borgå centrum)

Svenska folkpartiet i Västra Vanda 1976-2010 (Vanda Posten, Infoblad)

 

ÅBOLANDS KRETS

Svenska folkpartiet i Hitis 1927-1936

Svenska folkpartiet i Kimito 1906-1988

Svenska folkpartiet i Kyrklandet 1985-1999

Svenska folkpartiet i Nådendal 1924-1952, 1981-1982

Svenska folkpartiet i Pargas 1907-1997

Svenska folkpartiet i Salo-Halikko 2000-2008

Svenska folkpartiet i Åbo 1907-1997

Svenska folkpartiet i Gamla Åbo 1983-2004

Svenska folkpartiet Nordvästra Åbo 1982-2000

Svenska folkpartiet i Norra Åbo och södra Åbo 1998-2002

Svenska folkpartiet i Åboland 1907-1992

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Pargas 1982-2009

 

ÖSTERBOTTENS KRETS

Samorganisationen för Svenska folkpartiet i Vasa r.f. 1999-2008

Svenska folkpartiet i Kauttua 1961-1998

Svenska folkpartiet i Korsholm 1965-1998

Svenska folkpartiet i Pörtom 1918-1935

Svenska folkpartiet i Vasa 1921-1925, 1940-

Svenska folkpartiet i Vasa centrum 1997-2002

Svenska folkpartiet i Österbotten 1917-1997

Vasa läns Norra o Södra krets 1906-1997

Svenska folkpartiets kretsstyrelse i Vasa läns södra valkrets 1964-1973

Svenska folkpartiets kretsstyrelse i Vasa läns norra valkrets 1906-1961

 

ÖVRIGA FINLAND

Svenska folkpartiet i Björneborg 1909-1953

Svenska folkpartiet i Lahtis 1980-1993

Svenska folkpartiet i Jyväskylä 1980-2013

Svenska folkpartiet i Kuusankoski 1926-2014

Svenska folkpartiet i St Petersburg 1908-1915, 2013

Svenska folkpartiet i Uleåborg 1936-1946

Svenska folkpartiet i Viborg 1922

Svenska folkpartiet i övriga Finland 1984-1986

Svenska folkpartiets samarbetsorgan för Kymmene läns valkrets 1956-1964

 

ÖVRIGA:

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland 2002-2009

Svensk sammanhållning 1979-1989

Svenska folkpartiets Höger 1975-1989

Svenska folkpartiets kristligt-demokratiska fraktion 1947-1972

Svenska Vänstern (ändrade namn 1946 till Svenska Frisinnade Partiet) 1906, 1912,1919, 1938-1950

Svenska folkpartiets Ungdomsklubb i Wasa 1910-1917

Svenska Partiet i Borgå 1906

Svenska riksdagsgruppen 1919-1997

 

SVENSK UNGDOM

Svensk Ungdom centralstyrelseprotokoll 1943-, arbetsutskottets protokoll 1946-

Årsmötesprotokoll och handlingar 1945-, korrespondens 1943-

Lokalstyrelsernas berättelser. Delegationer och utskott, pressklipp 1950-

 

HELSINGFORS KRETS

Svensk Ungdom i Brändö-Hertonäs 1986-1988

Svensk Ungdom i Helsingfors 1945-1959, 1964-

Svensk Ungdom på Drumsö 1973-1987 (saknar protokoll)

 

NYLANDS KRETS

Svensk Ungdom i Nyland 1969-

Svensk Ungdom i Ekenäsnejden 1961-1996

Svensk Ungdom i Esbo 1949-1986

Svensk Ungdom i Grankulla 1972-1973

Svensk Ungdom i Hangö 1968-1993

Svensk Ungdom i Helsinge / Vanda 1950-1972

Svensk Ungdom i Karis 1993-1994

Svensk Ungdom i Kyrkslätt 1993-1998

Svensk Ungdom i norra Sibbo 1967-1988

Svensk Ungdom i Södra Sibbo 1973-1984

Svensk Ungdom i Tenala-Bromarf 1986-1995

Svensk Ungdom i Vanda 1968-1982   

 

ÅBOLANDS KRETS

Svensk Ungdom i Kimito 1953-1994

Svensk Ungdom i Åbo 1945-2005

Svensk Ungdom i Åbolands krets 1965-2005

 

ÖSTERBOTTENS KRETS

Svensk Ungdom i Björneborgsnejden 1954-1961

Svensk Ungdom i Korsholm 1973-1998

Svensk Ungdom i Kvevlax 1988-1990

Svensk Ungdom i Österbotten 1972-1989

 

ÖVRIGA

Svensk Ungdoms Höger 1948-1973

Liberala Studentklubben 1968, 1982-1997

Liberala studentklubben i Åbo 1968, 1982-1997

Mittenförbundet 1973-1985

Hankens mittenstuderande (HAMS) 1980-1983

Helsingfors universitets mittenstuderande (HUMS) 1971-1983

Mittenstuderande vid Sos och Kom 1973-1979

Mitten vid ÅA 1972-1980

Otnäs mittenstuderande 1973, 1979, 1981

Moderata högerelever i Helsingfors med omnejd 1978-1980

Ungdomsförbundet Moderat Höger 1953-1956, 1968-1976

 

Svenska Kulturfonden

Protokoll 1963-, Korrespondens 1963-, seminarier, projekt, tryckta skrifter

Svenska skolkommitténs protokoll mm

 

SVENSKA KVINNOFÖRBUNDET

Svenska Kvinnoförbundet 1907-  

Svenska Kvinnoförbundet i Esbo 1982-2018

Svenska Kvinnoförbundet i Grankulla 1947-2018

Svenska Kvinnoförbundet i Helsingfors 1910-1947, 1960-1987

Svenska Kvinnoförbundet i Helsinge 1910-1947

Svenska Kvinnoklubben i Jakobstad 1963-1976

Svenska Kvinnoförbundet i Sibbo 1985-2007

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs 1921-2001

Svenska Kvinnoförbundet i Vanda 1977-1993

Svenska Kvinnoförbundet i Åbo 1960-1970,1986-1997

Svenska Kvinnoförbundets Gymnastikklubb 1916-1945

Brunakärr Koloniträdgårdsförening 1936-2001

Wasa Kvinnoklubb 1905-1913

Vasa Svenska Kvinnoklubb 1906-1940, 1947-1950, 1964-1980

 

Svensk Presstjänst 1972-2000

 

ÖVRIGA ARKIVBILDARE ett urval:

Arbetets Vänner Huvudföreningen 1891-2006

Arbetets Vänner i Björneborg 1903-1916

Arbetets Vänner i Sörnäs 1900-2004

Barnavårdsföreningen i Finland 1922-1977

Björkbacka folkskola i Tusby kommun 1919-1964

Botby Gille r.f. 1962-2014

Brunakärr Koloniträdgård 1927-1992

Dagvårdsföreningen Fyndet 1994-1999

Drumsö Pensionärer 1976-1991

Esbo svenska Pensionärer 1972-2016

Ab Finlandssvensk Musik 1978-1988

Finlandssvensk vecka på Skansen 1987 1986-1987

Finlands Svenska Folkdansring 1931-2010

Finlands Svenska Hushållslärare 1935-2007

Finlands Svenska Jordägarförbund 1922-1932

Finlands Svenska Lokmannaförening r.f.

Finlands Svenska Läroverksförening 1937-1961

Finlands Svenska Publicistförbund 1922-1992

Finlands Svenska Radioförbund 1927-2003

Finlands Svenska Samfund 1929-1953

Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS)

Protokoll 1953-2008 mm, diverse konventsmaterial (1891-1899) (Broban mm)

Finns Folkhögskola 1891-2010

Finska Tidningsmannaföreningen 1895-1905

Folkdanslaget Bro 1932-1989

Folkpensionärer i Helsingfors (Pensionärsföreningen Ettan) 1959-2010

Fylgia koloniträdgårdsförening 1917-1948

Föreningen Barnens Väl i Esbo 1917-1999

Föreningen för Skogskultur r.f. 1910-2010

Första Kvinnan 1994

Gammelstadens Ungdomsförening 1882-2010

Garantiföreningen för Nya Argus r.f. 1981-1982

Haga Pensionärsförening 1974-2007

Hedvig Sofiahemmets Vänner r.f., 1972-2008

Helmi Suomessa r.y. Pärlbandet r.f. 2000 2000

Helsingfors auktoriserade turistguider 1950-2007

Helsingfors Hushållslärarklubb 1936-1999

Helsingfors Svenska Krigsveteraner 1968-2014

Helsingfors svenska kulturförening 1989-2002

 

HELSINGFORS SVENSKA MARTHAFÖRENING 1899-2006

KRETSARNAS ARKIV:

Ailikretsen 1949-1980

Aurora kretsen 1945-1985

Berghälls Marthakrets 1945-1996

Ur Helsingfors svenska Marthaförenings arkiv

Bikupan 1927-1992

Dagkretsen 1935-2008

Dagmar kretsen 1906-1987

Drumsö Marthakrets 1944-2006

Studiecirkeln Facklan 1935-1941

Fredriksbergskretsen 1932-2014

Glimten 1938-1969

Gullvivan 1945-2005

Haga Martha 1953-1983

Hemgården 1946-1993

Hertonäs Marthakrets Flingan 1972-1987

Härvan 2006-2009

Klåvus 1967-2017

Kottby Marthakrets 1985-2005

Kvasten 1959-2016

Majkretsen 1949-1982

Martharellerna (M-klubben) 1969-2002

Munksnäs Marthakrets 1941-1986

Pangbrudarna 1990-2011

Prima 1994-2006

Primadonnorna 2006-2015

Marthakretsen Ringblomman 1946-1969

Skärgårdskretsen 1945-1986

Svalan 1960-1993

Tölökretsen 1910-2004

Ulfåsa kretsen 1949- 2008

Veckofröjden 1926-1976

Martha-kretsen Violen 1958-1983

Åttan1932-1969

 

Hembygdsföreningen Ekenäs Gille 1946-1995

Hem och Skola r.f. 1969-1985

HSB Aktia seniorer 1968-2016

Husmodersförbundet i Helsingfors 1901-1945

Högfors svenska folkskola 1960-1964

Juristklubben Codex r.f. 1930-2005

Karlebynejdens Hembygdsförening i Helsingfors 1951-1979

Kasaböle svenska folkskola 1898-1969

Kaukas svenska folkskola i Lauritsala 1919-1962

Konstitutionella arbetareföreningen 1905-1985

Konstitutionella arbetarförbundet 1906-1930

Konstitutionella Ungdomsklubben i Helsingfors – Svenska Ungdomsklubben rf 1906-2007

Kristinestads Hembygdsförening i Helsingfors 1945-1983

Läroverket för gossar och flickor 1891-1975

Mataskär Folkskola 1895-1920

Minerva Hem och Skola r.f. 1990-2010

Natur och Miljö 1957-2006

Nordiska föreningen i Helsingfors (grundad som NF i St Petersburg) 1877-1902, 1906-1949

Skandinaviska välgörenhetsföreningen 1877-1902

Nordsjö Marthaförening 1945-2010

Nylands Fiskarförbund 1907-1995

Nyliberala Studentförbundet 1955-1969

Nylands svenska barn och tonårsförbund 1979-1991

Nylands svenska Ungdomsförbund 1897-2010

Nylands svenska Ungdomsförbund Dickursby daghem  1943-1991

Nylands svenska Ungdomsförbund Hammars barndaghem 1951-1991

Nylands svenska Ungdomsförbund Tolkis daghem 1951-1991

Nätverk X 2006-2014

Pensionärsföreningen Ettan (fd Folkpensionärer i Helsingfors) 1959-2010

Politicus 1965-1970

Porkalaförbundet 1944-1971

Pro Film 2001-2003

Pro Studentbladet 2004-2016

RRR Rötter Röster Rum 1998-2000

Samfundet för folkgemenskap 1940-1943

Skolhistoriska föreningen 1949-1967

Skärgårdens Vänner i Esbo r.f. 1912-2005

Sorjos skolarkiv 1888-1947

Sottungsby – Westersundom småskoleförening 1904-1963

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland 2001-2010

Stiftelsen Svenska Brevinstitutet 1928-2000

Strömfors hembygdsförening 1924-1936

Svensk Presstjänst 1972-

Svensk Samling i Helsingfors (Östsvensk Samling) 1924-1955

Svenska arkivföreningen 1976-

Svenska Bildningsförbundet 1977-

Svenska Finlands vänner 1942-1945

Svenska folkskolans vänner  1882-2016

Svenska Förbundet 1904-1939

Svenska hembygdsförbundet 1962-2002

Svenska kamratförbundet vid Statsjärnvägarna r.f. 1909-2013

Svenska oratorieföreningen i Helsingfors r.f. 1920-

Svenska Pensionärsförbundet r.f. 1972-2002

Svenska samhällspolitiska föreningen i Åbo 1970-2000

Svenska skolbiblioteksföreningen i Finland 1973-1996

Svenska Studerandes Intresseförening 1930-2014

Svenska studieförbundet r.f. 1996-2014

Svenska Ungdomsklubben i Tammerfors 1912-1920

Svenska Österbottningar i Helsingfors r.f. 1919-2007

Svenskt Bildningsarbete i Åbo 1982-

Sydkustens landskapsförbund 1958-2003

Sällskapet Svenska Sångare 1916-1997

Tekniska Föreningen i Finland 1880-1977

Teknologföreningen 1881-2001

Tolvan 1927-1977

Ungmartha tidigare namn Flickmarthor, M-klubben 1949-2016

Utgivarföreningen för tidskriften Astra r.f. 1992-2018

Utrikespolitiska samfundet r.f. 1945-1994

Wasa Kvinnoklubb 1905-1913

Viks svenska småbarns skolförening 1935-1958

Åbolands hembygdsförbund 1974-1975

Östsvensk Samling 1919-1951

 

Affischer

ETT ANTAL PERSONARKIV, ca 69

 

FOTOARKIV

Personfoton och från val mm.

 

AFFISCHSAMLING

Affischer från Svenska folkpartiets Svensk Ungdoms och Svenska Kvinnoförbundets val 1907-

 

MIKROFILMER

Svenska riksdagsgruppen 1919-1950, 1956-1960, 1963-1996

Svenska folkpartiets centralstyrelseprotokoll 1906-1979

Svenska folkpartiets partidagshandlingar 1906-1924

Medborgarbladet 1943-1981 (mikroficher)

 

TRYCKT MATERIAL

Medlemsorganisationernas publikationer, bl.a.:

Svenska Finland 1936-1968, Medborgarbladet 1943-

Svensk Framtid 1948-2015 Liber 2015-

Nutid 1895-1916,

Samtid 1917,

Astra 1919-1992, Astra Nova 1993-,

FSS:s medlemsblad: Nordan 1922-25, Svensk Ungdom 1926-1968, Elevbladet 1970-,

Svenska folkpartiets valbroschyrer och affischer från lantdags- och riksdagsval 1907-, elektors- och presidentval 1925- samt kommunalval 1923-.

Studentbladet 1911-

Tekniska Föreningens i Finland Förhandlingar 1880-1959

Tekniskt Forum 1960-1967

Finlands Natur 1967-

Vi och Vår Skola 1974-2010, Hem & Skola 2011-

 

Har du några frågor gällande våra samlingar? Eller om arkivering?
Ring eller skriv så kan vi säkert hjälpa dej!