mars 2017

Annie Furuhjelm, samhällsbyggare

Annie Furuhjelm Skriftställarinna, redaktör, författare Född 11.12.1859 i Sitka, (Novo-Arkangelsk) Nord Amerika Död 17.7.1937 i Hyvinge Föräldrar Johan Hampus Furuhjelm och Anna Elisabeth von Schoultz Tyska flickskolan i Helsingfors 1876 Svenska fortbildningsläroverket 1887 Medarbetare i Nya Pressen 1880-talet- Litteraturkritiker, författare, talare, ansvarig utgivare och huvudredaktör för kvinnosakstidskriften Nutid 1901-1908, Astra 1919-1927 Viceordförande för Kvinnosaksförbundet Unionen […]


Svenska Kvinnoförbundet 110 år så här började det

Lantdagsreformen 1906 hade gett kvinnorna rösträtt (som de första i Europa) och rätt att kandidera i lantdagsval. Allmän rösträtt i kommunalval fick kvinnorna i likhet med männen först 1917.Redan inför lantdagsvalet 15–16 mars 1907 samlades kvinnor från partiets lokalavdelningar för att utse kvinnor som kunde kandidera. På mötet nominerades Helena Westermark, Dagmar Neovius, Annie Furuhjelm […]