Nyheter

Arkivens dag i Norden firas lördagen 12.11.2022

Den samnordiska Arkivens dag firas lördagen den 12.11. En del arkiv firar dagen under en vardag under samma eller följande vecka.

Många arkiv runtom i Finland ordnar program och evenemang för att lyfta fram arkivens betydelse för samhället och presentera sin verksamhet och sina samlingar. Arkiven publicerar också material på webben och på sociala medier.

Arkiven ordnar bland annat presentationer, utställningar, föreläsningar eller håller öppet hus.

Årets arkivgärning 2022

Den 11 november utses Årets arkivgärning.

I Finland har man sedan 2004 valt ut och premierat Årets arkivgärning. Med kampanjen vill arkiven lyfta fram för arkiven värdefull verksamhet och belöna aktivitet, goda idéer och konkret arkivarbete. Insatser som kan premieras är bland annat att en person eller grupp har:

 • överlåtit betydelsefullt arkivmaterial
 • anordnat ett intressant arkivrelaterat evenemang
 • utvecklat arbetsmetoder inom arkivbranschen
 • befrämjat användningen av och kännedomen om arkivmaterial
 • befrämjat arkivvetenskaplig forskning eller utbildning
 • befrämjat kännedomen om arkivbranschen

Mera information om Arkivens dag och Årets arkivgärning finns på webbplatsen:

https://musiikkiarkisto.fi/ap/index.php/arkivens-dag-i-norden/

september 2022

1.7.2022

Här https://bragelaboratorium.com/2022/07/01/att-stoda-privatarkiven-ar-att-investera-i-framtiden/ kan du läsa en intressant aktuell artikel som Lena Karhu och Helena Kajander har skrivit för Laboratorium för folk och kultur - en kulturvetenskaplig tidskrift.

Pekka Lähteenkorva har intervjuat arkivchef Lena Karhu och skrivit en trevlig artikel om Svenska centralarkivet i Faili nr 1 2022. Faili är Liikearkistoyhdistys (Förening för företagsarkiv) tidning som utkommer 4 gånger om året.
www.liikearkistoyhdistys.fi/
Klicka på bilderna så öppnas ett nytt fönster med större bild.

April 2022

De Privata centralarkiven startar en kampanj - Mera kvinnoarkiv till arkiven! Det finns bara ca 25% kvinnoarkiv i arkiven! Svenska centralarkivet deltar i kampanjen!

I Svenska centralarkivet finns i januari 2022:
21,05 % kvinnopersonarkiv (16  av 76 personarkiv) och  = 5,44%  av förenings,- och personarkiven ( 52,63 hm av 986,38 hm) är kvinnoarkiv

Det ska vi ändra på!

Mera information om insamlingen hittar du här https://svenskacentralarkivet.fi/kvinnoarkiv/

Mars 2022

Finlands kommitté för UNESCO:s världsminnesprogram har föreslagit att rederiet Gustaf Eriksons arkiv 1913–1947 ska tas med i det internationella världsminnesregistret.
UNESCO vill med världsminnesprogrammet visa att de skatter som finns i världens arkiv och bibliotek tillhör oss alla.
Här kan ni titta på en intressant video om det fantastiska arkivet. Dela den också gärna!
Klicka på https://www.youtube.com/watch?v=zZOrvmsaHxM

november 2021

Läs Nina Nymans intressanta artikel om arkivering av feministiska arkiv i ASTRA nr 2 2021
Klicka på bilden så öppnas den i ett nytt fönster och du kan läsa texten lättare

Samlingen Ålandsfrågan digitaliserad

Svenska centralarkivet har digitaliserat dokument rörande Åland. Samlingen finns nu lättillgänglig för forskare och intresserade.

Samlingen består av handlingar rörande Ålandsfrågan från 1920- och 1930-talen, bl.a. Edward Westermarcks brevväxling 1920–1921.

Helheten innehåller också Henrik Schybergsons handlingar rörande olika åländska frågor bl.a skärgårdstrafiken.

Bevara dokument från undantagstiden!

 • Corona-pandemin är en global kris som har stor påverkan på hela samhället, både på offentliga organisationer och på medborgarsamhället.
  De finlandssvenska föreningarnas och organisationernas dokument innehåller samhällsviktig information som måste tas tillvara och bevaras.
 • Därför uppmanar Svenska centralarkivet sina arkivbildare att ta tillvara dokumentation från den här tiden och att bevara handlingar som på olika sätt belyser hur Corona-pandemin påverkar verksamheten.
 • Förutom det ni normalt bevarar och arkiverar; tänk på att ta tillvara handlingar som i detta läge kan ge information om krisen. Det kan t.ex. handla om intern kommunikation såsom e-postkorrespondens, minnesanteckningar och information till anställda. Spara också information gällande coronan från era webbplatser och sociala medier.
 • Om ni har frågor; ta kontakt med Svenska centralarkivet.

Nu finns affischerna digitaliserade!

Svenska centralarkivet har låtit mikrofilma och digitalisera affischsamlingen.
Det gäller Svenska folkpartiets, Svenska Kvinnoförbundets och Svensk Ungdoms valaffischer 1907-2019. De finns i mindre Jpg format och större TIFF format.

Nu är arkivflytten klar!

Vi öppnar efter semestern 10.8.2020 - men du måste reservera tid för att besöka oss se kontaktsidan för vidare information.

Svenska centralarkivet finns nu på Snellmansgatan 13 A i Kronohagen.

Det är lätt att ta sej hit med spårvagn 7 - stig av på Riksarkivets hållplats.
Vi ligger mitt emot Riksarkivet och bredvid Ständerhuset.

Uppe till höger ser du arkivmagasinet

Nedan, litet kvar att göra i forskarrummet.

Lena föreläste i Sverige - början på nordiskt samarbete

Arkivchef Lena Karhu var inbjuden av de enskilda arkiven i Sverige till en konferens om e-arkiv som ordnades av Föreningen Sveriges Länsarkivarier i april.

Lena berättade om läget i Finland med samarbetet och de strukturer och redskap som byggts upp för att kunna bevara och tillgängliggöra digitalt material
Lena:
"Det här är en fråga som är speciellt bra att vi kan utbyta erfarenheter och lära oss av varandra"
Mera nordiskt samarbete"!
FOTO: Liz Gunnarsson

Program

Föreningen Sveriges Länsarkivarier

Program
Tisdag 9.4 Projektrapport och metadata

9.30: SAMLING, KAFFE
10.00: PROJEKTRAPPORT: DIGITALA ENSKILDAARKIV
Projektets styrgrupp, Per Lundin, Liz Gunnarsson, Eva Tegnhed och Örjan Simonson, redogör för
de övergripande resultaten av projektets utredning.

10.30: DISKUSSION OM RAPPORTEN

10.50: NORDISKA ERFARENHETER
Lena Karhu, Svenska centralarkivet, Helsingfors, redogör för e-arkivprojekt för privatarkiv i i
Finland.

11.20: MODELLER FÖR ENSKILDA E-ARKIV
Samtal om mål med digitalt bevarande och e-arkiv. Henrik Summanen, DIGISAM, Annika Tergius,
Riksarkivet och Per-Ola Karlsson, Centrum för Näringlisvishistoria kommenterar modellerna
Örjan Simonson, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, ger förslag på hur en gemensam earkivlösning
kan utformas.

12.00: LUNCH

Lunch på UKK, plan 6.
13.00: TRE MODELLER FÖR ENSKILDA E-ARKIV
Henrik Summanen, Annika Tergius och Per-Ola Karlsson kommenterar Simonsons förslag.
13.30 INTERREGIONAL KULTURSAMVERKAN
Kajsa Ravin, kulturdirektör vid Region Uppsala, och Malena Sandgren, chef för Fritid & Kultur,
Region Blekinge, diskuterar möjligheterna till interregional kultursamverkan för enskilda
arkivsektorn, utifrån erfarenheterna med Regionsamverkan Sydsverige kultur och påbörjade
diskussioner mellan mellansvenska regioner.

14.30 KAFFEPAUS

14.45: GRUPPDISKUSSIONER
Konferensdeltagarna samtalar i grupper kring frågan: hur kan en gemensam e-arkivfunktion för
den enskilda sektorn upprättas och organiseras?

15.30 AVSLUTANDE PLENUM
16.00 ARRANGÖRERNAS TACK OCH SLUTORD