Kvinnohistoria

Vasa svenska Kvinnoklubbs minnesbilder

En av de äldsta kvinnoföreningar startades i Vasa redan 1905. Wasa Kvinnoklubb grundades 1905 hela två år före Svenska Kvinnoförbundet grundades. De aktiva damerna hyrde en t.o.m. en möteslokal med elektricitet (en ovanlighet på sin tid). Klubben verkade ca 10 år. När sedan Svenska Kvinnoförbundet skulle få sin lokalavdelning i Vasa tog man en del […]Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning

I Historik över Svenska Kvinnoförbundets verksamhet 1908-1918 Historiken sammanställd av sekreteraren (Emma Saltzman) kan man läsa om Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelnings första 10 år.Så gott som omedelbart efter förbundets konstituerande bildades den 25 januari 1908, dess första filial, Helsingfors-filialen, som allt sedan dess under sin energiska, målmedvetna ordförandes, fru Lilly Krogius, organisatoriskt skickliga ledning tagit den […]


Annie Furuhjelm, samhällsbyggare

Annie Furuhjelm Skriftställarinna, redaktör, författare Född 11.12.1859 i Sitka, (Novo-Arkangelsk) Nord Amerika Död 17.7.1937 i Hyvinge Föräldrar Johan Hampus Furuhjelm och Anna Elisabeth von Schoultz Tyska flickskolan i Helsingfors 1876 Svenska fortbildningsläroverket 1887 Medarbetare i Nya Pressen 1880-talet- Litteraturkritiker, författare, talare, ansvarig utgivare och huvudredaktör för kvinnosakstidskriften Nutid 1901-1908, Astra 1919-1927 Viceordförande för Kvinnosaksförbundet Unionen […]


Svenska Kvinnoförbundet 110 år så här började det

Lantdagsreformen 1906 hade gett kvinnorna rösträtt (som de första i Europa) och rätt att kandidera i lantdagsval. Allmän rösträtt i kommunalval fick kvinnorna i likhet med männen först 1917.Redan inför lantdagsvalet 15–16 mars 1907 samlades kvinnor från partiets lokalavdelningar för att utse kvinnor som kunde kandidera. På mötet nominerades Helena Westermark, Dagmar Neovius, Annie Furuhjelm […]Aili Wessberg

Aili Wessberg-Lindfors var ordförande mellan åren 1918-1961 Till höger ser du 60-årsdagens  hyllningsdikt som Helsingforsmarthorna gav. Här nedan följer ett mycket intressant personporträtt av Aili Wessberg-Lindfors. GIVAKT FÖR GENERALEN av Sheila Liljeberg-Elgert Utdrag ur Historiken: Helsingfors svenska Marthaförening 100 år Vem är hon, den imponerande gestalten på det stora porträttet i Hemvråns kansli? Hon förekommer […]