Forskarupprop 2021

UPPROP - 250 forskare stöder privatarkiven - läs nedan!

1.9.2021

Nationens minne riskerar att gå förlorat

Den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen baserar sig på mångsidiga och omfattande arkivkällor.

I Finland har det under historiens gång skapats ett högklassigt nätverk av privatarkiv som betjänar forskningen och medborgarna.

Under flera decennier har medlemsarkiven i Yksityiset Keskusarkistot -De privata centralarkiven r.y. samlat in, ordnat och ställt till forskningens förfogande värdefulla privata dokument. Materialet har använts av forskare inom olika vetenskapsgrenar, släktforskare, media och andra som behövt materialet.

Tack vare det långsiktiga arbete som gjorts av Folkets Arkiv, Centerns och landsbygdens arkiv, Borgerliga Arbetets Arkiv, Centralarkivet för Finlands näringsliv, Finlands Idrottsarkiv, Svenska centralarkivet, Tjänstemannaarkivet, Arbetararkivet och Urho Kekkonens arkiv, kan arkivens kunder närma sig Finlands och närområdenas historia genom många materialhelheter och ur många olika synvinklar.

De privata centralarkiven är de minnesorganisationer som i sista hand har i uppgift att i samarbete med medborgarna ta till vara och spara också sådana fenomen som i den här tiden blir osynliga eller i marginalen av tidens huvudströmningar. Arkivens uppgift är inte endast att dokumentera det förgångna och svara på dagens kunskapsbehov, utan att också kunna förutse frågor som ställs av framtida forskning.

Medlemsarkiven i Yksityiset Keskusarkistot - de privata centralarkiven r.y. förvarade under år 2019 över 56 hyllkilometer arkivmaterial. Arkiven besöktes av 3756 forskare och svarade på 3440 informationssökningar. År 2020 beviljades de privata statsunderstödda arkiven, inklusive Finska och Svenska litteratursällskapen, 5,7 miljoner euro i statsbidrag.

År 2022 kommer statsbidraget till arkiven uppskattningsvis att minska med minst 10 procent, men utan kompensering kan minskningen bli betydligt större.

Nedskärningarna orsakas av de minskande medlen från Veikkaus tips- och penningspelsvinster och coronapandemins inverkan på statsekonomin. Hur stora nedskärningarna blir på längre sikt kan man bara spekulera om. I praktiken drabbar nedskärningarna uteslutande arkivens personal. Det innebär en minskning av de redan små personalresurserna, förkortade öppethållningstider och i värsta fall nedläggning av verksamheten.

Nedskärningarna försvårar oundvikligen möjligheterna för kultur- och historieforskare, släktforskare, media och andra som behöver kulturhistoriskt källmaterial att använda arkivmaterialet och arkivens experttjänster. Privatarkiven är inte passiva dokumentlager. Tack vare arkivens professionella och sakkunniga personal är de en central del av forskningens infrastruktur.

Nedskärningarna i arkivens statsbidrag skadar inte bara minnesorganisationerna själva, utan också alla oss som använder privatarkiven och samtidigt hela samhället. Nedskärningar som riktas mot arkiven riskerar nationens minne, självförståelse och mångsidiga självbild.

Vi undertecknade vädjar till beslutsfattarna att trygga verksamhetsförutsättningarna för medlemsarkiven i Yksityiset Keskusarkistot -De privata centralarkiven r.y. Finansieringen av vetenskapen måste vara framsynt, förutsägbar och skyddad från förändringar i politiska konjunkturväxlingar.

 

Aalto, Sirpa dosentti Markkola, Pirjo professori
Aaltonen, Jouko dokumenttielokuvantekijä, tutkija, dosentti Mattila, Markku dosentti (TAU), erikoistutkija
Ahde, Hilkka lastentarhanopettaja, omaishoitaja Meinander, Henrik professori
Ahlbäck, Anders docent, biträdande lektor Michelsen, Karl-Erik professori
Ahlskog, Markus professori Mikkilä, Timo FT
Ahlsten, Marjo YTT, lukion historianopettaja Mikkonen, Simo dosentti
Ahtiainen, Pekka FT Muuri, Jouko Työväen Sivistysliiton pääsihteeri
Ahvenainen, Jorma professori Myllyniemi, Satumaarit FM, tohtorikoulutettava
Arajärvi, Pentti professori Mäkelä-Alitalo, Anneli FT, dosentti
Aunola, Sirkka LitT Määttä, Vesa FT, historiantutkija
Bergholm, Tapio FT, dosentti Niemi, Mari K. dosentti, tutkimusjohtaja
Clerc, Louis professori Nieminen, Teemu teol. kand.
Drufva, Juha toimittaja-tietokirjailija Niinimäki, Jukka FM
Ekberg, Henrik pol.dr, historiker Niinistö, Jussi FT, dosentti
Ekholm, Kai FT, tutkija, tietokirjailija Niiranen, Pekka TT, dosentti, toimittaja
Elo, Kimmo dosentti, erikoistutkija Nikula, Riitta professori emerita
Eloranta, Jari professori Nordenstreng, Kaarle professori emeritus
Endén, Rauno FM, kustannustoimittaja emeritus Nummela, Ilkka professori
Enäkoski, Timo Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys Numminen, Jaakko ministeri
Eskola, Seikko professori emeritus Nykänen, Panu FT, dosentti
Flink, Toivo FT, dosentti Ojala, Jari professori
Franck, Michael dokumentaristi Olsson, Pia yliopiston lehtori, dosentti
Gustafsson, Robin professori Orrman, Eljas arkistoneuvos emeritus, professori
Haapala, Pertti professori Outinen, Sami vieraileva tutkija
Haggrén, Heidi projektikoordinaattori Paakkinen, Reetta toimittaja ja tietokirjailija
Hajanti, Helena taiteen maisteri Paavilainen, Marko FT, dosentti
Halmesvirta, Anssi dosentti Pakkanen, Esko metsänhoitaja
Hanka, Heikki taidehistorian professori Palanterä, Jaana Suomen Työväen Musiikkiliiton puheenjohtaja, kustannuspäällikkö
Heikkinen, Reijo professori, tietokirjailija Paloheimo, Heikki professori emeritus
Heimo, Anne professori Palosaari, Airi Työväen Akatemian rehtori
Hentilä, Marjaliisa dosentti Parpola, Antti VTT, vanhempi asiantuntija
Hentilä, Seppo professori emeritus Pellinen, Sulevi tietokirjailija
Herlin, Antti liikemies Peltonen, Matti professori emeritus
Hetemäki, Ilari päätoimittaja Peltonen, Ulla-Maija dosentti, tietokirjailija
Hiekkanen, Markus professori, tietokirjailija Pesu, Jukka VTT, tutkija
Hietaniemi, Erkki FM Pietiläinen, Terhi museonjohtaja
Hjerppe, Riitta professori emerita Pietiäinen, Jukka-Pekka dosentti
Hokkanen, Kari professori Pleiss, Detlev doctor
Hollsten, Laura docent Pohjola, Marja sektorijohtaja emerita
Horelli, Laura Meisterschülerin Bildende Kunst Pohjola, Raimo arkistoneuvos emeritus
Huhta, Aleksi tutkijatohtori Puhakka, Sirpa toimittaja, tietokirjailija
Huttula, Tapio FT, vanhempi neuvonantaja Puntanen, Pia asiamies, Sodan ja rauhan keskus Muisti
Häikiö, Martti professori, historiantutkija Puro, Laura VTM, tutkimuspäällikkö
Häkämies, Kari kirjailija Puumala, Ensio FM
Hölttä, Kalevi OTT, dosentti Pyhälä, Mikko suurlähettiläs emeritus, tietokirjailija
Ikäheimo, Seppo professori Rantala, Jukka professori
Ilvonen, Thomas lääketieteen lisensiaatti Rautkallio, Hannu dosentti
Isohookana-Asunmaa, Tytti VTT Reenkola, Kaarina FT
Itkonen, Hannu professori Remes, Matti FM, rehtori emeritus
Jalagin, Seija FT, dosentti, yliopistonlehtori Rentola, Kimmo professori
Jauhiainen, Jyrki asiamies, Väinö Tannerin säätiö Reuna, Risto VTT, historiantutkija
Jokinen, Jyrki KT, VTT Riihimäki, Paula event manager
Jokinen, Saana-Maria tietokirjailija Rislakki, Jukka toimittaja, tietokirjailija
Juntunen, Alpo professori emeritus, dosentti Roiko-Jokela, Heikki FT, dosentti, yliopistotutkija
Junila, Marianne FT, dosentti Roselius, Aapo FD
Jäppinen, Jouni FM Ruismäki, Liisa FM, kotiseutuneuvos
Kalleinen, Kristiina dosentti Ruotsala, Helena FT, professori
Kallioinen, Mika yliopistolehtori Rusi, Alpo VTT, suurlähettiläs emeritus
Kanervo, Pirkko FT Ruusunen, Aimo FT
Kanerva, Juha toimittaja, tietokirjailija Räsänen, Marika dosentti
Kangaspuro, Markku Aleksanteri-instituutin johtaja Saarela, Tauno dosentti
Kanto, Anneli kirjailija, YTM Saaritsa, Sakari apulaisprofessori, akatemiatutkija
Karimäki, Jenni VTT Sahari, Aaro FT, tutkija
Karonen, Petri professori Salmi, Pentti toimittaja emeritus
Karppinen, Vesa historian väitöskirjatutkija Sandberg, Timo kirjailija
Katajisto, Kati FT Sarlin, Christer urheilutoimittaja, tietokirjailija
Kauhanen, Jouni dosentti Savolainen, Ulla muistitietotutkijoiden verkoston puheenjohtaja, yliopistotutkija, dosentti
Kaukiainen, Yrjö professori emeritus Schering, Tuomo tutkija
Kekkonen, Jukka professori Seppälä, Mikko-Olavi dosentti
Keskisarja, Teemu dosentti, historioitsija Sergejeff, Andrei tietokirjailija
Kettunen, Pauli professori emeritus Sevillano, Annaleena TM, hum. kand., väitöskirjatutkija
Kevin, Torbjörn pol.mag. Sevon, Cay VTT
Kinnunen, Tiina professori Siltala, Aleksi kustantaja
Kivinen, Jussi FT, hovioikeuden presidentti Siltala, Juha professori
Kivistö, Kalevi ministeri Siltala, Sakari FT, historiantutkija
Koivisto, Kaisa FT Silvennoinen, Oula FT
Koivu, Matti Johannes muusikko, historioitsija Soikkanen, Timo professori emeritus
Koivunen, Anu professori Sorsa, Irene suomentaja
Koivunen, Leila professori Sorvari, Eija Miina Sillanpään Säätiön toimitusjohtaja
Koivunen, Pia FT, yliopistonlehtori Sotejeff-Wilson, Kate kääntäjä, PhD
Kokko, Timo EKL:n toiminnanjohtaja Strang, Johan E. FT, dosentti
Kokkonen, Jouko FT, toimituspäällikkö Suhonen, Ville elokuvaohjaaja, dokumentaristi, kirjailija
Korppi-Tommola, Aura professori, historiantutkija Sundqvist, Ulf VTM, entinen SDP:n puheenjohtaja
Kortelainen, Anna FT, kirjailija Suodenjoki, Sami Yliopistotutkija
Korteniemi, Savu E. kuvataiteilija ja vapaa kirjoittaja Suomi, Juhani VTT, ulkoasiainneuvos, historioitsija
Korvajärvi, Päivi professori emerita Taavetti, Riikka VTT, yliopistonlehtori
Kotimaa, Timo varatuomari Taipale, Ilkka dosentti
Krekola, Joni VTT, dosentti, tutkija Taipale, Vappu professori
Kuisma, Markku professori emeritus Talonen, Jouko professori emeritus
Kujala, Antti FT, dosentti Tamminen, Seppo FM, tutkija
Kuorelahti, Elina FT, tutkijatohtori Tarkiainen, Kari professori, valtionarkistonhoitaja emeritus
Kuukkanen, Jouni-Matti professori Teerijoki, Ilkka dosentti
Kuusanmäki, Jussi FL Tervo, Jari kirjailija
Kuusi, Hanna dosentti, yliopistonlehtori Tiitta, Allan FT, dosentti
Kyyrö, Jere yliopisto-opettaja Tikka, Marko dosentti, Suomen Äänitearkisto ry:n puheenjohtaja
Kähkönen, Sirpa kirjailija Tuikka, Timo J. FT, historioitsija, tietokirjailija, toimittaja
Kälviäinen, Mirja FT, dosentti Tuomioja, Erkki VTT, dosentti
Kääriäinen, Seppo ministeri Tuomisto, Tero kotiseutuveuvos
Lackman, Matti professori Tuovinen, Timo "Tipi" ”musiikin sekakäyttäjä”
Lahtinen, Anu apulaisprofessori Turtola, Martti professori emeritus
Lahtinen, Esa arkistonjohtaja emeritus Ukkola, Inka FM, AmO, kulttuurisihteeri
Lalu, Liisa FM, väitöskirjatutkija Urpilainen, Kari entinen kansanedustaja, valtiopäiväneuvos
Lamberg, Juha-Antti professori Vahtola, Jouko professori emeritus
Lehtinen, Lasse puheenjohtaja, Väinö Tannerin säätiö Vainio-Korhonen, Kirsi professori
Lehtonen, Sami puheenjohtaja, Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys Vares, Vesa professori
Leikola, Juhani professori Vasara, Erkki VTT, dosentti
Leino-Kaukiainen, Pirkko dosentti Venho, Johanna kirjailija, runoilija
Lemmetty, Markku OTK, lakimies Vesikansa, Jyrki toimittaja, tietokirjailija
Leppänen, Veli-Pekka VTT, tutkija, toimittaja Vihavainen, Timo professori emeritus
Leskelä-Kärki, Maarit dosentti, yliopistonlehtori, Suomen Historiallisen Seuran puheenjohtaja Vilkuna, Kustaa professori
Levä, Ilkka FT, dosentti Virkkunen, Janne päätoimittaja emeritus
Lievonen, Mikko FT, tutkija, Kalevi Sorsa säätiön toiminnanjohtaja Virtanen, Rauli tietokirjailija, toimittaja
Liksom, Rosa kirjailija, kuvataiteilija Virtapohja, Kalle FT, tietokirjailija, toimittaja
Lindholm, Sture FM, historianopettaja, kirjailija, tohtorikoulutettava Vuorenrinne, Antti FM, päätoimittaja (eläkkeellä)
Lintunen, Tiina VTT, yliopistonlehtori Vuori, Timo TT
Louekoski, Matti ministeri Välimäki, Reima FT, dosentti
Lundén, Ari-Pekka asiamies, Palkansaajien koulutussäätiö Wallin, Stefan FM
Luukkanen, Tarja-Liisa TT, FT, dosentti Weiss, Holger professor
Lähteenmäki, Maria professori Westerlund, Lars professori emeritus
Löfström, Jan apulaisprofessori Wickström, Mats docent
Lönnfors, Sanna tietokirjailija Wickström, Mika kirjailija
Lönnqvist, Bo professori emeritus Wuokko, Maiju FT, yliopisto-opettaja
Mahlamäki, Tiina dosentti, yliopistonlehtori Ylipiessa, Matti FM, kustantaja
Mainio, Aleksi FT, historiantutkija Zetterberg, Seppo FT, professori emeritus
Manninen, Ohto professori emeritus Åberg, Veijo FM, vanhempi asiantuntija