Arkiveringsvideo

För att göra arkiveringen mera åskådlig gjorde vi en video som visar hur lätt det är att arkivera.

Videon är gjord av Emma Kajander

Nu finns också en finskspråkig version som Emma gjort på beställning av De Privata centralarkiven.