Nya handlingar i arkivet

23.6.2021 levererade Svenska Pensionärsförbundet tillägg till sin arkivsamling på 4,12 hm

Här har Christina Snellman fotograferat materialet medan hon ordnade och förtecknade det på SPF kansli. Emma Kajander fotade den färdigt ordnade SPF samlingen i magasinet.
En del av medlemsföreningarna passade också på att överlåta sina arkiv till centralarkivet. De är: Kronohagens- Skatuddens Pensionärer r.f. SPF Åboland, Haga Pensionärer r.f., Pensionärsföreningen Gamla Kvarnen och Drumsö Pensionärer r.f. fick tillägg till sitt arkiv.

15.9 höll arkivchef Lena Karhu ett arkiveringsinfo-tillfälle för SPF och dess medlemsföreningar.

Ny arkivbildare 18.8.2021

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. överlät 14,7 hm handlingar; protokoll, korrespondens och tidningar mellan åren 1920-2011. Med arkivleveransen kom också tidningen Skogsbruket 1931-1934, 1934-1950 som ges ut av Föreningen av Skogskultur r.f. vars arkiv vi också har. Muuttohaukats snabba och yrkeskunniga personal skötte flytten snabbt och säkert med "från hylla till hylla" -principen.
Foto Emma och Helena Kajander

Samarbete mellan arkiv 10.8.2021

Barnavårdföreningen kommer att överlåta sitt arkiv  till centralarkivet. En del av materialet fanns på Helsingfors stads social- och hälsovårdsektorns arkiv (Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Hallintopalvelut Asiakirjahallinto) och de ville överlåta materialet till centralarkivet för att arkiven helst vill hålla hela samlingar på ett ställe.
Arkivchef Erkki Tuiskula körde tillsammans med arkivplanerare Jenni Ihari 2,5 hm handlingar (protokoll korrespondens mm 1893-1999) Lena Karhu mottar handlingarna och skriver under överlåtelseavtalet.
Foto Helena Kajander och Lena Karhu

Dyrgriparna sitter tryggt i baksätet fastspända med säkerhetsbälte

Sista arkivleveransen före semestern 3.7.2021

Björn Sandström kom med Finlands svenska hembydgdsförbunds arkiv.

27.4.2021 kom Björn Teir med tillägg till Elisabeth Rehn samlingen.

T.v. Lena och Björn går igenom handlingarna.
T.h. visar Björn de två hundar Laku och Choko som Elisabeth fick 1994 av Uma Aaltonen; folkrörelsen Första Kvinnans ordförande och kampanjchef (som arbetade för att Elisabeth skulle bli president).

23.4.2021 Ännu en ny arkivbildare och arkivleverans med historiskt material

I fredags körde Sture och Gunnel Söderholm hela vägen från Hangö med Svenska folkpartiet i Hangös äldre arkivmaterial ända från grundandet 25.9.1906.

Otroligt att det bevarats trots evakueringen av Hangö 22..3.1940-2.12.1941
"I fredstraktaten efter vinterkriget som undertecknades i Moskva den 12 mars 1940 var ett av villkoren att Finland skulle arrendera ut Hangö udd till Sovjetunionen som marinbas för en tid av 30 år."
(Källa: WIKIPEDIA)

Grundande möte 25.9.1906, 50 personer deltog! 6.5.1944 återupplivade man Sfp i Hangö efter evakueringen. Ordningsregler för kommunala val 1936, valreklam 1948.

Alla de här nya arkivbildarna är nu ordnade och förtecknade: Sfp i Hangö 1906- 2017, Sfp:s kommunorganisation i Hangö 1982-2001, Sfp i Täktom-Tvärminne 1983-2004, Sfp i Västra Hangö 1995-2007

12.2.2021 Unik leverans - protokollbok från Svenska folkpartiet i Dickursby

Patrik Karlsson kom med Sfp i Mellersta Vandas handlingar och ett fynd; Svenska folkpartiet i Dickursbys protokollbok 1919-1924!

Patrik passade på att överlåta sitt personarkiv rörande hans politiska verksamhet  Vanda.

Den 28 januari 2021 kom TFiF med en arkivleverans

Annika Nylander och Emilia Juslin från Tekniska Föreningen i Finland kom med mera protokoll och medlemstidningar och en ny arkivbildare Tekniska Föreningen i Finland stiftelse ca 4 hm. Här kan du se en liten webbutställning vi gjort om TFiF Tekniska Föreningen i Finland

Nedan Emilia, Helena och Annika med Grabbarna Flytt; Kasper och Mats Foto: Emma Kajander

Den 23 oktober 2020 kom en ny historisk arkivbildare ....

genom Vasa Svenska Kvinnoklubb - nämligen Wasa Kvinnoklubb som grundades redan 1905 (-1915) som en av de första kvinnoklubbar i Finland. Den låg sedan i träda tills Vasa Svenska Kvinnoklubb bildades i oktober 1920. Nedan Helena Kajander och ordförande Berit Öhman som kört ända från Österbotten med handlingarna. Om du är intresserad av att få den fina historiken, kontakta https://vasa.kvinnoforbundet.fi/sv/startsida/ Foto Emma Kajander.

Ny arkivbildare HSB-Aktia senoirer 16.9.2020

Ordförande Yvonne Nylund-Fagerstedt skriver under överlåtelseavtalet. Arkivet omfattar handlingar för åren 1986-2016.

Fr.v.: Benita Forsström, Linnea Erlund, Yvonne Nylund-Fagerstedt och Lena Karhu.
Foto Helena Kajander

Ny arkivbildare Helsingfors Svenska Krigsveteraner

Helsingfors Svenska Krigsveteraner överlät sitt arkiv till Svenska centralarkivet idag, 4.9.2020.
Fr.v. sekreterare Johan Berghem ordförande Erik Werner och arkivchef Lena Karhu
Foto Helena Kajander

Sista arkivleveransen på Simonsgatan 17.3.2020 och första arkivleveransen på Snellmansgatan 16.6.2020

Sture Gadds arkivleverans var den första överlåtelsen på Snellmansgatan. Arkivet innehåller material från hans aktiva tid inom Finlands svenska skolungdomsförbund, Publicistförbundet och Svenska folkpartiet.

Före detta organisationssekreterare och partisekreterare Peter Heinströms arkiv var det sista som kom just då Finlands börjat stänga ner den 17.3.2020

23.1.2020

Igår kom ett värdefullt tillägg en protokollbok 21.1.1919-13.5.1924 från Svenska folkpartiet i Wanda, och litet material mest Vanda Posten och infoblad från Svenska folkpartiet i Västra Vanda som då blev en ny arkivbildare!
MEN läs § 1 - historiska vingslag .....

30.10.2019 Överlämnade Ann-Christine Usvalahti Svenska Kvinnoförbundet i Grankullas arkiv

Svenska Kvinnoklubben i Grankulla grundades 1947 och bytte namn till Svenska Kvinnoförbundet i Grankulla 1983. Arkivet är från tiden 1947-2018 och innehåller protokoll med bilagor mm som belyser verksamheten.

8.10.2019 kom Svenska folkskolans vänners arkiv ca 60 hm till oss.

Med arkivet kom 16 andra små arkivbildare - två av dem personarkiv.

Björkbacka folkskolas arkiv i Tusby kommun
Föreningen Barnens Väl i Esbo
Högfors svenska folkskola
Kasaböle svenska folkskola
Kaukas svenska folkskola i Lauritsala
Konstitutionella arbetareföreningen
Konstitutionella arbetarförbundet
Mataskär Folkskola
Skolhistoriska föreningen
Sorjos skolarkiv
Sottungsby – Westersundom småskoleförening
Stiftelsen Svenska Brevinstitutet
Svenska Förbundet
Viks svenska småbarns skolförening

Niko från Muuttohaukat packar upp en av de 100 flyttlådorna.
Foto: Christina Snellman

Nedan artikel av Rabbe Sandelin i SFV Magasin 3/2019:

Svenska oratorieföreningen i Helsingfors r.f. kom med sitt arkiv 17.4.2019

Ett intressant föreningsarkiv som speglar finlandssvenskarnas kulturliv:
Utdrag från Oratoriekörens hemsida:
"Oratoriekören grundades 1920 och har sedan dess varit en betydande aktör i synnerhet inom det svenskspråkiga körlivet i Helsingfors. Kören har under årens lopp hållit fast vid sin ursprungliga målsättning – att framföra större körverk med orkesterackompanjemang. Oratoriekören har under decennierna letts av namnstarka dirigenter som alla på olika sätt satt sin prägel på kören. Körens mest långvarige dirigent var Bengt Carlson och efter honom har bl a Ulf Söderblom, Lena von Bonsdorff, Astrid Riska, Eric-Olof Söderström, Matti Järvinen, Åsa Westerlund, George Buckbee och Hannu Bister lett kören. Oratoriekören har även vid flere tillfällen dirigerats av gästande dirigenter såsom Leif Segerstam och Anders Öhrwall."
Nu är arkivet ordnat och förtecknat (september 2019)

Mats Nylund överlåter sitt arkiv 15.4.2019

SFP Riksdagsledamot (2007-2019) Mats Nylund och hans assistent Mikaela Wickman överlämnar Mats arkiv till centralarkivet.

Stefan Wallin överlåter sitt arkiv 9.4.2019

För ca 25 år sedan var Stefan Wallin forskare hos oss då han skrev på sin avhandling - som avgående riksdagsman (2007-2019) lade han grunden till sin arkivsamling i dag hos oss.
Vilken karriär han haft!
Svenska folkpartiets ordförande 2006-2012
miljöminister (Vanhanen) 01.01.2007–18.04.2007
minister i utrikesministeriet (Vanhanen) 01.01.2007–18.04.2007
kultur- och idrottsminister (Vanhanen II) 19.04.2007–21.06.2010
minister i social- och hälsovårdsministeriet (Vanhanen II) 19.04.2007–21.06.2010
kultur- och idrottsminister (Kiviniemi) 22.06.2010–21.06.2011
minister i social- och hälsovårdsministeriet (Kiviniemi) 22.06.2010–21.06.2011
försvarsminister (Katainen) 22.06.2011–04.07.2012

Marthan Anita Paulig kom upp med ett örngott som hon donerade till Helsingfors svenska Marthaförenings arkivsamling.
Örngottet är designat av Marika Kuusakoski på 1990-talet.

Årets första nya arkivbildare:

11.1.2019 kom Nina Nyman f.d chefredaktör på ASTRA med Utgivarföreningen för tidskriften Astra r.f.s arkiv.

I Hufvudstadsbladet kunde man läsa 30 maj 2018 följande:

Arkivsamlingen är fint ordnat och förtecknat av NSU! Foto Helena Kajander

Ungmartha

15.6.2017 Ungmarthas verksamhetsledare Elise Hindström kom och skrev under överlåtelseavtalet med arkivchef Lena Karhu på det som hon gett till arkivet i maj 2017.
Nästan 2 hyllmeter med Flickmarthornas och Ungmarthornas intressanta verksamhet från ca 1950 framåt till och med 2006.

25.1.2017

Kom Henry Wiklund med intressanta tillägg till samlingarna Finlandssvenska Skolungdomsförbund, Mittenförbundet och Svenska folkpartiet. Foto Helena Kajander

16.11.2016 kom Utrikespolitiska samfundet

kom Henrik Helenius med Utrikespolitiska samfundets intressanta arkiv. Här får Lena Karhu se de intressanta handlingarna. Foto Helena Kajander