Vem är vi

Svenska arkivföreningen r.f. upprätthåller Svenska centralarkivet sedan 1976. Enligt stadgarna är arkivföreningens syfte att upprätthålla ett arkiv av privat karaktär omfattande svensk samhällelig och kulturell verksamhet. Medlemmar i arkivföreningen är Svenska folkpartiet, Svenska folkpartiet i Helsingfors, Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet, Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs, Svenska Bildningsförbundet, Svensk Presstjänst, Svensk Utveckling och Svenskt Stöd.

Svenska centralarkivet

SVENSKA CENTRALARKIVET

Svenska centralarkivet verkar på Snellmansgatan 13 A i Helsingfors. Centralarkivet har sedan 1977 fungerat som slutarkiv för Svenska folkpartiet och partiet närstående institutioner.
Arkivet tar även emot handlingar från andra finlandssvenska organisationer och föreningar. Arkivet är ett av de elva privatarkiv i Finland som erhåller statsbidrag för verksamheten.

De äldsta handlingarna i arkivet är protokoll gällande Svenska partiet 1895-1906 och Teknologföreningen TF 1881-, Gammelstadens Ungdomsförening 1882-2010, Finska Tidningsmannaföreningen 1895-1905,
Arbetets Vänner Huvudföreningen 1891- , Helsingfors svenska Marthaförening 1899-

Registeransvarig:

Svenska centralarkivet
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

Svenska arkivföreningen FO-nummer 0646473-8


Person som ansvarar för datasäkerheten och / eller kontaktperson

Arkivchef Lena Karhu (mobil 050 46 55 101)
Svenska centralarkivet
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

Här bredvid kan du läsa Svenska arkivföreningen r.f.:s stadgar godkända av Svenska arkivföreningens styrelse 10.1.1977
Klicka på bilden så öppnas en PDF i ett nytt fönster.

Till höger hittar du vår dataskyddsbeskrivning

Är du nyfiken på vår verksamhet?
Nedan hittar du våra verksamhetsberättelser 2020-2023.