Tekniska Föreningen i Finland r.f.

Tekniska Föreningen i Finland r.f.

Den 12 december 1878 samlades ett trettiotal personer på Societetshuset i Helsingfors för att behandla frågan om bildandet av en Teknisk Förening, ett utskott tillsattes för att utarbeta stadgar och den 26 februari 1880 hölls det konstituerande mötet hemma hos ingenjör G.Th.Ahlgren.Tekniska Föreningen i Finland r.f. grundades 1880. De stiftande medlemmarna var endast 31 till […]

Läs mera