Idéer för avhandlingar

Här ger vi en del idéer för uppsatser och avhandlingar där våra arkivbildare kan användas

Tekniska Föreningen i Finland
Teknisk utveckling på olika områden, stadsplanering, stadshistoria, vägar, järnvägar, belysning, vatten och sanitet och annan infrastruktur, ritningar på byggnader, maskiner m.m., kartor. Teknisk undervisning, doktorspromotioner, patentmeddelanden. T.ex. föredrag 1916 om ”Brändö villastad” och ”Sockerindustrins utveckling i Finland” 1948 ”Nutidens kemiska växtskyddsmedel”
(Protokoll 1897- och Förhandlingar 1880-, historiker 1880-1930 och 1880-1980)

Finlands svenska skolungdomsförbund
Elevdemokrati, jämförelse mellan skolelevers engagemang i svenska och finska skolor, sociologiskt undersöka hur FSS:are ”placerar” sig i samhället senare, FSS som ”plantskola” för samhällspåverkare.
(Elevriksdagar, protokoll, korrespondens, verksamhet, samarbete, historik 1921-1971)

Natur och Miljö
Hur lyckats som påverkare i miljöfrågor. Hur organisationen arbetat för/emot någon specifik miljöfråga. Jämförelse mellan Natur och Miljö och motsvarande finsk organisation.

Tidskrifterna ”Nutid” och ”Astra”
Kvinnor som påverkare i samhället.
(1895-1916, 1919-)

Samlingen Svenska folkpartiet valaffischer
Grafiska utformningen genom tiderna, jämförelse mellan SFP:s och andra partiers valaffischer.
(1907-)

Göran von Bonsdorffs arkiv
Politisk verksamhet, fredsarbete, akademisk gärning.

Svenska hembygdsförbundet och lokala hembygdsföreningars arkiv
Sociologisk undersökning över hembygdsföreningarnas betydelse för medlemmarna.

Finlands svenska publicistförbund
Bland annat journalisters reseberättelser 1920- och 1930-talen.
(Protokoll mm. 1922-1992)

Tredje sektorns betydelse under svåra tider kan man undersöka i
Arbetets Vänner Huvudföreningens arkiv
Arbetets Vänner i Sörnäs
Helsingfors svenska Marthaförening
Svenska Kvinnoförbundet i Helsingfors
Brunakärr Koloniträdgård
Astra

Tredje sektorns arbetsförmedlingar - olika arbeten
Arbetets Vänner Huvudföreningens arkiv
Arbetets Vänner i Sörnäs
Helsingfors svenska Marthaförening
Svenska Kvinnoförbundet i Helsingfors

Börja odla i staden - odlingslotter och kolonistugornas födelse 
Helsingfors svenska Marthaförening
Svenska Kvinnoförbundet i Helsingfors
Brunakärr Koloniträdgård
Arbetets Vänner huvudföreningen

Körrepertoar under 1900-talet
Svenska Oratorieföreningen i Helsingfors r.f.s arkiv, Oratoriekören
Manskören Frihetsbröderna
Sibbo Sångarbröder
Sällskapet Svenska Sångare
Svenska folkskolans vänners notutgivning

Det finns en hel del material för den som vill forska i musik
Helsingfors svenska Marthaförenings ett par kretsar hade körer
Arbetets Vänner Huvudföreningen hade och har körer, musikklubb, Squaredans och folkdanslag
Finlands Svenska Folkdansring r.f. program, danskoreografier mm
Gammelstadens Ungdomsförening Sångkör, Gammelstadens hornkapell, noter mm
Manskören Frihetsbröderna r.f. program, konsertjournal protokoll mm
Svenska folkskolans vänner Finlandssvenska sång- och musikfester, notugivning
Sångbokskommitteen 1995 - 2001. PM, urvalsprocess, protokoll
Sibbo Sångarbröder, konsertprogram
Svenska Oratorieföreningen i Helsingfors r.f. Protokoll, korrespondens, konsertprogram, noter, fotografier, historiker, ljudband
Sällskapet Svenska Sångare noter mm verksamhet
Svenska folkpartiet, fanfar, 4-stämmig Svenska Dagen sång av Wallén
Svensk Ungdom sångböcker (text)
Teknologföreningen sångböcker (text)
Bergman Erik, Seppo Heikinheimos intervju med Erik Bergman 1988 31 st. Kassettband samt 6 spolband finns digitaliserade
Ab Finlandssvensk Musik skivutgivning på svenska

Olika frågeställningar om pensionärer
Svenska folkpartiet; protokoll och pensionärsprogram
Svenska Pensionärsförbundet
Svenska Riksdagsgruppen

Olika frågeställningar runt lantbruk
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
Svenska folkpartiet
Svenska Riksdagsgruppen

Olika frågeställningar rörande studeranden
Svenska Studerandes Intresseförening  SSI
Svensk Ungdom
Mittenförbundet
Finlands svenska skolungdomsförbund

Synen på kvinnans roll i samhället under olika tider
Tidskrifterna Astra, Nutid
Svenska Kvinnoförbundet
Husmoderförbundet
Helsingfors svenska Marthaförening
Svenska folkpartiet

Ta en titt på vår lista på arkivbildare och kontakta oss om du undrar över något.

Välkommen och forska!

Beställ tid och vilket material du vill forska i via mail@svenskacentralarkivet.fi