Nyheter

Brunakärr Koloniträdgård fyller 100 år 2018

För att hylla Brunakärr Koloniträdgård har Svenska centralarkivet gjort en webbutställning med material ur grundarnas arkiv; Helsingfors svenska Marthaförening, Fylgia och Svenska Kvinnoförbundet i Helsingfors….Arkivera en mapp i veckan

VAD SKALL JAG ARKIVERA ? Den egna organisationens handlingar Egna cirkulär Kopior av utgående brev på papper spara inte enbart i datorn Protokoll med underteckning…


AV huvudföreningen firar Finland 100 år

En av centralarkivets arkivbildare,  Arbetets Vänner huvudföreningen, firade Finland 100 år. På festen lyftes också fram hur viktigt det är att AV föreningarna arkiverar sitt…