Sydkustens landskapsförbund 20 år

Sydkustens landskapsförbund beställde en utställning av Svenska centralarkivet inför deras 20 års-jubileum.

OM SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND

"Sydkustens landskapsförbund r.f. upprätthålls av 16 tvåspråkiga kommuner i södra Finland. Förbundets uppdrag är att stöda medlemskommunernas arbete för kvalitativ service på svenska inom utbildning och kultur.

Sydkusten bevakar frågor som har särskild betydelse för den finlandssvenska befolkningen, genomför projekt och tar initiativ till utredningar som är till nytta för invånarna på verksamhetsområdet. Förbundet är en sakkunnig-, samarbets-, projekt- och sekreterarorganisation som skapar och upprätthåller nätverk och samarbetar med myndigheter och andra organisationer.

I verksamheten ingår att upprätthålla Sydkustens ordkonstskola samt ett eftisnätverk i Svenskfinland. Fortbildning och seminarier för bl.a. dagvårds- och eftispersonal ordnas regelbundet. Sydkusten är aktivt med och driver olika projekt inom utbildning och kultur på svenska.

Sydkustens landskapsförbund grundades 21.9.1998 av Nylands svenska landskapsförbund och de dåvarande åboländska kommunerna och medlemmarna i Åbolands kulturråd."

Utställningen är gjord av Lena Karhu och Helena Kajander i samarbete med Sydkustens landskapsförbund. Lay-out Emma Kajander

Klicka på bilderna så öppnas de i ett stort fönster på din dator och du kan titta på utställningen bättre.

 

Ett gott samarbete resulterade i en fin utställning med plock ur 20-årig verksamhet.

Fr.v Monica Martens-Seppelin, Emma Kajander, Helena Kajander, Lena Karhu och Agneta Eriksson.