Vem är vi

Svenska arkivföreningen r.f. upprätthåller Svenska centralarkivet sedan 1976. Enligt stadgarna är arkivföreningens syfte att upprätthålla ett arkiv av privat karaktär omfattande svensk samhällelig och kulturell verksamhet. Medlemmar i arkivföreningen är Svenska folkpartiet, Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet, Svensk Presstjänst, Svenska folkpartiet i Helsingfors, Svenskt Stöd, Svenska Bildningsförbundet och Svensk Utveckling.

SVENSKA CENTRALARKIVET

Svenska centralarkivet verkar på Simonsgatan 8 A i huset Gryningen (Koitto) i Helsingfors. Centralarkivet har sedan 1977 fungerat som slutarkiv för Svenska folkpartiet och partiet närstående institutioner.
Arkivet tar även emot handlingar från andra finlandssvenska organisationer och föreningar. Arkivet är ett av de elva privatarkiv i Finland som erhåller statsbidrag för verksamheten.

 • är ett centralarkiv för finlandssvenska föreningar och organisationer
 • upprätthålls av Svenska arkivföreningen r.f.
 • är öppet för forskare – har två forskarplatser
 • gratis uppbevaring av föreningars och organisationers arkiv
 • har över 850 hyllmeter handlingar, fotografier, affischer
 • ca 298 arkivbildare varav ca 239 förenings- och organisationsarkiv och ca 59 personarkiv
 • ger råd vid arkivering
 • ligger i centrala Helsingfors
 • webbsida: www.svenskacentralarkivet.fi
 • Facebooksida
 • är medlem i De privata centralarkiven r.f.

De äldsta handlingarna i arkivet är protokoll gällande Svenska partiet 1895-1906 och Teknologföreningen TF 1881-, Gammelstadens Ungdomsförening 1882-2010, Finska Tidningsmannaföreningen 1895-1905,
Arbetets Vänner Huvudföreningen 1891- , Helsingfors svenska Marthaförening 1899-

Registeransvarig:

Svenska centralarkivet
PB 430
00101 Helsingfors

Svenska arkivföreningen FO-nummer 0646473-8


Person som ansvarar för datasäkerheten och / eller kontaktperson

Arkivchef Lena Karhu (mobil 050 46 55 101)
Svenska centralarkivet
PB 430
00101 Helsingfors

Här bredvid kan du läsa Svenska arkivföreningen r.f.:s stadgar godkända av Svenska arkivföreningens styrelse 10.1.1977
Klicka på bilden så öppnas en PDF i ett nytt fönster.

Till höger hittar du vår dataskyddsbeskrivning