Annie Furuhjelm, samhällsbyggare

Annie Furuhjelm
Skriftställarinna, redaktör, författare
Född 11.12.1859 i Sitka, (Novo-Arkangelsk) Nord Amerika Död 17.7.1937 i Hyvinge
Föräldrar Johan Hampus Furuhjelm och Anna Elisabeth von Schoultz

Tyska flickskolan i Helsingfors 1876
Svenska fortbildningsläroverket 1887
Medarbetare i Nya Pressen 1880-talet-
Litteraturkritiker, författare, talare, ansvarig utgivare och huvudredaktör för kvinnosakstidskriften Nutid 1901-1908, Astra 1919-1927
Viceordförande för Kvinnosaksförbundet Unionen 1901-1908
Ordförande för kvinnosaksförbundet Unionen 1908-1912
Ordförande för Svenska Kvinnoförbundet 1907-1937

Medlem av Svenska folkpartiets centralstyrelse 1916-1919, 1924-1930
Medlem av Svenska lantdagsgruppen (Riksdagsgruppen) 1914, 1917-1923, 1927-1929 I
Elektorskandidat 1925
Medlem av olika utskott:
Andra viceordförande i Internationella kvinnorättsalliansen I.W.S.A. 1909-1920
Ordförande för I.W.S.A:s kommitté för röstberättigande kvinnor 1909-1920
Ordförande i I.W.S.A:s avdelning för Finland
Medlem av direktionen för Finlands allmänna slöjdförening
Medlem av styrelsen av Föreningen Norden
Ordförande i Nordens kvinnosakskommitté för Finland
Ordförande i Finlands nationalkommitté för hjälp åt barn
Hedersordförande i rumänska kvinnoföreningen Dropterile Femei 1913
Sekreterare för Bildning i Hemmet (Marthaförbundet) 1899-1900

Författat: Människor och öden (1932); Den stigande oron (1935); Gryningen. Efterlämnade minnen ur kvinnorörelsens historia (1939).
Huvudredaktör för tidskriften Nutid (1901−1908), i ledningen för tidskriften Astra (1920−1927).

HÄR kan du läsa mera om hur Svenska Kvinnoförbundet bildades!

Astra

"”Astra blev till en kväll i Annie Furuhjelms dåvarande hem vid Kaserngatan mittemot Kirurgen. Vi var en samling damer, av vilka jag nu minns med säkerhet bara Helena Westermarck och Jenny af Forselles, men troligen var där också andra medlemmar av Svenska Kvinnoförbundets styrelse.”  Så skriver Ingrid af Schultén vid Astras femtioårsjubileum 1968.

Annie Furuhjelm var Svenska Kvinnoförbundets första ordförande och skötte uppdraget i trettio års tid, från år 1907 till 1937. År 1918 togs initiativet till en ny tidskrift, vilket resulterade i att Kvinnoförbundet beslöt att grunda Astra som utkom med sitt första nummer i januari 1919. I programförklaringen säger redaktionen:

”Astra förelägger sig den dubbla uppgiften att dels söka väcka och utveckla kvinnornas sociala och intellektuella intressen, dels understöda och främja deras arbete i samhällets tjänst och där det så behövs föra deras talan.”

Tidningen började utkomma i januari 1919, och utkom under sitt första år med tjugo nummer på fyra till sex sidor i formatet A3. Tidningen såg anspråkslös ut och saknade egentlig pärm och bilder. Uppgiften var klar: Organ för Finlands svenskatalande kvinnor stod det under namnet det första året, och Organ för Svenska Finlands kvinnor, fr.o.m. följande år. Samtidigt hade man ambitionen att sprida kunskap om landets kulturliv också utanför Finlands gränser. Artiklar som ingick i de första numren var en recension av Ellen Keys bok av Hagar Olsson, en översikt över rösträttsläget i olika länder av Helena Westermarck och en artikel om kvinnors arbetsmöjligheter av Ingrid af Schultén.
Margit von Bonsdorff var Astras första chefredaktör, och redaktionskommittén bestod år 1919 av Annie Furuhjelm, Emma Salzman, Ingrid af Schultén och Helena Westermarck."

Utdrag ur artikeln: Nio decennier med kvinnoperspektiv av Henrika Zilliacus-Tikkanen
(medlem i Astras redaktionsråd på 70-talet och Astra Novas styrelse på 90-talet)

Annie Furuhjelm var 1901–1908 huvudredaktör för kvinnosaksförbundet Unionens språkrör Nutid och hon var Unionens vice ordförande 1904–1908 och ordförande 1908–1913. Under hennes tid som vice ordförande anslöt sig Unionen – efter att rösträttskampen vunnits – till IWSA (Internationella alliansen för kvinnlig rösträtt ), och Annie Furuhjelm valdes till andra vice ordförande för IWSA 1909 i London.

En webbutställning gjord av
Svenska centralarkivet

Helena Kajander
2017, 2023
Titta in nu och då - utställningen utökas hela tiden med nya fynd - Helena