Annie Furuhjelm, samhällsbyggare

Annie Furuhjelm
Skriftställarinna, redaktör, författare
Född 11.12.1859 i Sitka, (Novo-Arkangesk) Nord Amerika Död 17.7.1937 i Hyvinge
Föräldrar Johan Hampus Furuhjelm och Anna Elisabeth von Schoultz

Tyska flickskolan i Helsingfors 1876
Svenska fortbildningsläroverket 1887
Medarbetare i Nya Pressen 1880-talet-
Litteraturkritiker, författare, talare, ansvarig utgivare och huvudredaktör för kvinnosakstidskriften Nutid 1901-1908, Astra 1919-1927
Viceordförande för Kvinnosaksförbundet Unionen 1901-1908
Ordförande för kvinnosaksförbundet Unionen 1908-1912
Ordförande för Svenska Kvinnoförbundet 1907-1937
Medlem av Svenska folkpartiets centralstyrelse 1916-1919, 1924-1930
Medlem av svenska lantdagsgruppen (Riksdagsgruppen) 1914, 1917-1923, 1927-1929 I
Elektorskandidat 1925
Medlem av olika utskott:
Andra viceordförande i Internationella kvinnorättsalliansen I.W.S.A. 1909-1920
Ordförande för I.W.S.A:s kommitté för röstberättigande kvinnor 1909-1920
Ordförande i I.W.S.A:s avdelning för Finland
Medlem av direktionen för Finlands allmänna slöjdförening
Medlem av styrelsen av Föreningen Norden
Ordförande i Nordens kvinnosakskommitté för Finland
Ordförande i Finlands nationalkommitté för hjälp åt barn
Hedersordförande i rumänska kvinnoföreningen Dropterile Femei 1913
Sekreterare för Bildning i Hemmet (Marthaförbundet) 1899-1900

Författat: Människor och öden 1932, Den stigande oron 1935
postumt utkom 1939 Annie Furuhjelms minnen ur kvinnorörelsens historia Gryning


Berättelse över Svenska Kvinnoförbundets i Finland verksamhet under år 1913

I November 1913 den ungerska rösträttskämpen Rosika Schwimmer i sällskap med förbundets ledande kvinnor under den första tiden; Annie Furuhjelm, Lilly Krogius och Jenny af Forselles.