Svenska centralarkivet

Svenska centralarkivet öppnade sina dörrar 1.11.1977

Ritning för första arkivutrymmena på Bulevarden 7 A 7 våningen.
Tillfälliga utrymmen hade arkivet 1.8.1980-juli 1981 på Bulevarden 7 gatunivå medan våningshuset Bulevarden 7 grundrenoverades.
Efteråt fick arkivet mera rum och utrymme; forskarrum / bibliotek (kafferum), arkivföreståndaren eget rum, arkivbiträdet eget rum.
Nya glidhyllor och affischskåp i arkivmagasinet som låg mitt i våningen, 370 hm. Totalt 115m2.
Utrymmena på Nylandsgatan sades upp och affischsamlingen, Finlands Svenska Skolungdomsförbunds arkiv mm material flyttades till Bulevarden 7.

Läs vår artikel "Att stöda privatarkiven är att investera i framtiden" i Laboratorium för folk och kultur - en kulturvetenskaplig tidskrift, publicerad i juli 2022.

Nedan ett axplock av verksamheten på Svenska centralarkivet år 2021

Forskarservice, PDF av grauavhandlingarna, bilder på böcker som skrivits utgående från samlingarna

ÅR FORSKARE HANDLINGAR
1977 50 150
1978 145 422
1979 202 495
1980 239 492
1981 319 790
1982 367 878
1983 254 640
1984 220 650
1985 218 620
1986 235 855
1987 231 525
1988 222 503
1989 275 689
1990 244 742
1991 151 445
1992 140 689
1993 237 1214
1994 203 698
1995 175 651
1996 170 669
1997 190 651
1998 225 593
1999 150 460
2000 126 512
2001 172 624
2002 174 692
2003 133 531
2004 208 550
2005 157 442
2006 255 2040
2007 224 1448
2008 100 455
2009 157 765
2010 146 556
2011 168 676
2012 171 512
2013 204 1534
2014 110 278
2015 137 863
2016 206 1030
2017 253 1089
2018 165 984
2019 174 1445
2020 177 2017
2021 190 1493
2022 / 10 91 400
summa 8 760 35 457

Här kan du göra ett virtuellt besök i våra utrymmen på Snellmansgatan 13 A.

Arkivet har funnits på:

Bulevarden 7 A 7 våningen arkivet mitt i våningen  ( 1976 – 1987 )

Gräsviksgatan 14 6 våningen + arkivmagasin (september 1987 – 1998 )

Simonsgatan 12 + arkivmagasin + hyllor i Hertonäs depåarkiv (1998 – 2020 ) Partiet flyttade till Georgsgatan 27

Snellmansgatan 13 A + arkivmagasin  (fr.o.m juni 2020) (Svenska Litteratursällskapet hyresvärd)

Följ oss på Facebook, Instagram och Youtube!

Utställningen är gjord av Helena Kajander

 

Oktober 2022