Mittenförbundet

Välkommen till den digitala utställningen om Mittenförbundet!

Texterna är skrivna av Henrika Zilliacus-Tikkanen.

En del av bilderna har en grön knapp under sig - tryck på de gröna knappen så öppnas publikationen i ett nytt fönster - samma gäller också bilderna.
Tyvärr är en del publikationer av dålig tryck kvalité.

Det finlandssvenska Mittenförbundet grundades 6.2.1972. Förbundet var en student- och skolungdomsorganisation som stod nära Svenska folkpartiet och dess ungdomsorganisation Svensk Ungdom. Enligt förbundets första ordförande Roger Broo var de tre hörnpelarna i mittenideologin decentralisering, liberalism och finlandssvensk förankring. Småningom blev miljöfrågor allt viktigare. Mittenförbundets första manifest från 1972 innehöll tydliga liberala och centerinspirerade drag. Decentralisering av makt och resurser var ett genomgående krav och den konkreta modellen var betonandet av  lokalsamhället.

Tidiga miljöteoretiker var Mats Brommels, Pelle Persson och Calle Rotkirch, som redigerade skriften Överlevandets villkor (1974). Det är en ambitiös samling texter som redogör för jordklotets uppkomst, ekologins principer, människosamhällets utveckling, teknikens framväxt och effekter, naturtillgångarnas utnyttjande och befolkningsexplosionen.

Vill du läsa Mittenförbundets principprogram?

Tryck på knappen här under så öppnar sig ett nytt fönster med principprogrammet.

Redan 1971 ställde svenskspråkiga mittengrupper för första gången upp i studentkårsval, i Helsingfors universitet, Tekniska högskolan och Åbo Akademi. Mittenförbundet var under många år den största studentrörelsen på finlandssvenskt håll, och fick en roll som riksorganisation med representation i Studentkårsförbundet.

Vill du läsa Valbladet och Sak och resultat?
Tryck på knapparna här nedan så öppnar sig publikationerna i ett nytt fönster.

Uppe: Marie Philflykt-Allen och Ulli Brommels.
Nere: Ulli Brommels och Solveig Brommels.

De politiska vindarna vände, och aktiviteten byråkratiserades och minskade. Mittenförbundet lades ned efter ungefär tio år, år 1982.

En grupp medlemmar, aktiva under 1970- och 80-talen, har i över ett år möts digitalt och planerat att uppmärksamma att 50 år gått sedan förbundet grundades, genom att samlas till en diskussion om både historia och framtid. Mittenförbundets ideologiska nyckelord miljö, ekologi, hållbar utveckling, lokaldemokrati och decentralisering känns mycket relevanta ännu idag. Jubileet har skjutits upp från februari till den 19 augusti 2022.

 

 

 

 

 

 

 

Text: Henrika Zilliacus-Tikkanen

Scanning, bildbehandling och layout:
Helena Kajander

Källor: Mittenförbundets arkiv,
Peter Stenlunds arkiv,
Svenska centralarkivet

2022