Arkiveringsvideo

För att göra arkiveringen mera åskådlig gjorde vi en video som visar hur lätt det är att arkivera.

Videon är gjord av Emma Kajander