Axel Lille

För kursorn på bilderna och klicka, så öppnas en större bild i ett nytt fönster.

Axel Johan Lille

Finlandssvensk politiker och tidningsman, grundare av Svenska folkpartiet.

Axel Lille född 28.3.1848 Helsingfors, död 28.6.1921 Helsingfors
Student 1866
Filosofie magister 1873
Kandidatexamen med ekonomisk rätt som huvudämne 1879
Efter studier i Strasbourg och Leipzig doktor 1882 med avhandlingen Försäkringsväsendet, dess historiska utveckling och nationalekonomiska betydelse
Första sekreterare för nygrundade Svenska folkskolans vänner 1882
1870-1888 kurator för Nyländska avdelningen (senare Nylands Nation)
1882 var han med och grundade Nya Pressen och var huvudredaktör för den

Läs mera om Axel Lilles otroligt produktiva liv i Finlandssvenska gestalter längre ner

Sin första artikel skrev Lille som ung student i den svensksinnade tidningen ”Vikingen” som han var med och grundade i november 1870. Han var aktiv på Nylands Nation och kom där i kontakt med Axel Olof Freudenthal och tanken på en svenska samlingsrörelse.

”Axel Lille skrev under de första tio åren c:a 1 000 ledare förutom signerade artiklar, krönikor etc., samt under följande tioårsperiod minst lika många. Alltså kan man praktiskt sätta likhetstecken mellan tidningens åsikter och Lilles - även därför att huvudredaktören naturligtvis sätter sin prägel också på det han inte personligen har skrivit.” Utdrag ur Finlandssvenska gestalter. Läs mera längre ner.

Nya Pressen

Axel Lille grundade tidningen Nya Pressen tillsammans med Hugo af Schultén, Arvid Hultin och Petrus Nordmann. Provnumret kom ut 30.11.1882. Tidningen motsatte sig förryskningssträvandena, drabbades av censur och drogs in av generalguvernör Bobrikov i juni 1900. Axel Lille själv hotades av landsförvisning och valde att flytta till Sverige för en tid. Nya Pressen återuppstod 1906 och Axel Lille  fortsatte som huvudredaktör fram  till 1914. Efter det var han huvudredaktör för Nya Pressens arvtagare Dagens Press fram till 1917.

Axel Lille engagerade sig också för Aftonposten.

Till vänster ett protokoll från 1895  där bl.a Axel Lille utarbetat stadgar för Aftonposten som sedan godkändes.

Läs mera om Axel Lilles journalistiska bana längre ner i utdraget ur Finländska gestalter.

Samhällspåverkaren

Axel Lille tog 1895 initiativet att sammankalla till ett allmänt svenskt partimöte. Efter flera planeringsmöten 1895 hölls mötet 10-11.1.1896 och hade 741 deltagare. Mötets huvudfrågor var partiets namn, skolfrågan och rösträttsfrågan.
Partiet arbetade med kommunalpolitik i städerna och organiserandet av lantdagsval. Axel Lille representerade Svenska Partiet i alla ståndslantdagar under åren 1885–1900.

Efter att Svenska folkpartiet bildades 1906 upphörde Svenska Partiet.

 

Inför lantdagsrefomen 1906 verkade Axel Lille för att samla till ett stort svenskt partimöte.  Mötet hölls den 20-21 maj 1906 och man beslöt att grunda ett nytt parti, Svenska folkpartiet. Lille valdes till partiets första ordförande och fortsatte fram till år 1917.

Till höger; Axel Lilles telegram till partidagen 1920;

" Mina varmaste välönskningen följa partidagen. Eniga äro vi oövervinnerliga, splittrade förlorade - Axel Lille".

Nedan ett pappersmärke som gjordes till Svenska folkpartiets fyrtionde partidag.

” Trogen traditionerna från Vikingen pläderade han både i Nya Pressen och borgarståndet ihärdigt för frisinnade reformer av olika slag. Kvinnan borde få samma rätt som mannen i arvshänseende och förmögenhetsrättsligt likaväl som då det gällde undervisning, akademisk och offentlig tjänst, samt rentav rösträtt (1897)” utdrag ur: Axel Lille frisinnad finlandssvensk patriot av Axel Öhman, Finländska gestalter del I 1961
I förslag till partiprogram för blivande Svenska folkpartiet kan man läsa i punkt 6:
” Kvinna medgives lika frihet och rätt som man att göra sig gällande i stats- och samhällslifvet; särskildt bör lagstiftningen angående gift kvinnas ställning och rättigheter inom äktenskapet utvecklas i riktning mot hustruns likställighet men mannen .”

Axel Lille valdes år 1907 till styrelseordförande för det nygrundande Publicistförbundet.

Fritiden

Familjen Lille brukade fira sina somrar på Tallmo i Sjundeå
Nedan två fotografier från Museiverket (Finna.fi)

Axel Lille tyckte mycket om att fiska, också i Vem och Vad 1920 uppgav han fiske som sitt särintresse.

Här några fiskebilder och ett vykort han skickat till sin son Olof 1905.

Älskade Olof!
I den här sjön har pappa fiskat röding. När jag kommer till Freberga skola vi tillsammans fiska i Vettern. Hjärtlig hälsning din pappa

Axel Lille skrev också teaterpjäser, bl.a. lustspelet ”Lyckans galoscher” (1920) som framfördes på Svenska Teatern i Helsingfors (22 gånger 1921) och på Åbo svenska teater.

12.3.1877 uruppfördes hans prisbelönta ungdomsskådespel ”Rätt är rätt” på Svenska Teatern (ML) Den spelades totalt 6 gånger under spelåren 1876-1878.

Lille planerade också att skriva ett operalibretto baserat på Edward Bulver-Lyttons roman ”Zanoni”. Jean Sibelius lovade komponera musiken till operan. Tyvärr hann planen aldrig förverkligas men några scener finns bevarade.

Nedan kan du läsa brev från Svenska Teaterns teaterchef Nicken Rönngren angående Lyckans galoscher.

Axel Lille 70 år firades stort

Axel Lille firades med blommor och insamlingar när han fyllde 70 år 1918.

Böcker och skrifter

Axel Lille skrev flera skrifter i aktuella frågor; bl.a. i skriftserien ”Frågor för dagen” utkom av honom ”Framtidsuppgifter” 1918, ”Språkstriden i Finland” 1920 och ”Nationalitetskampen” 1921 och den sista enorma boken på 1024 sidor "Den svenska nationalitetens i Finland samlingsrörelse".

Svenska folkpartiet samlade in pengar för att kunna ge ut den digra boken Den svenska nationalitetens i Finland samlingsrörelse på 1024 sidor som Axel Lille skrivit.

Till vänster kan du läsa Innehållsförteckningen till Axel Lille: Den svenska nationalitetens i Finland samlingsrörelse 1921, 1024 sidor. Klicka på "knappen" så öppnas ett nytt fönster.

Axel Lille var flitig deltagare i olika konferenser och seminarier.

Ovan detalj från portföljen 1914, presskonferens i Köpenhamn.

När Axel Lille plötsligt dog 28.6.1921 efter en operation skrev alla finländska tidningar om förlusten.
I Nationalbibliotekets digitala samlingar kan man hitta flera artiklar än den här.

Man samlade in pengar för att kunna resa en gravvård vid Lilles grav på Sandudds begravningsplats. Gravvården restes år 1923.

Axel Lille-medaljen i guld, silver och brons instiftades 1956, då Svenska folkpartiet firade sitt 50-årsjubileum. Det är Sfp:s högsta utmärkelsetecken som ges till en partimedlem som gjort betydande insats inom partiet eller som på ett förtjänstfullt sätt verkat för partiets strävanden.

Porträtt av Axel Lille. Målat för Nyländska Afdelningen (nuvarande Nylands Nation) av Albert Edelfelt Oktober 1900. Porträttet beställdes med anledning av Lilles 50-års dag 28.3.1898. Foto Matias Uuskylä.

Källor: ur Svenska centralarkivet: Svenska Partiets arkiv, Svenska folkpartiets arkiv, Axel Lilles arkiv, Martha Lilles arkiv, Olof Lilles arkiv, Finlands Svenska Publicistförbunds arkiv, Svenska folkskolans vänners arkiv, Svenska centralarkivets handbibliotek.

Museiverket(Finna.fi) och Nationalbibliotekets digitala samlingar på digi.kansalliskirjasto.fi
Tavla av Axel Lille målad av Albert Edelfelt (Nylands Nation) foto av Matias Uusikylä

 

 

 

Texter och research: Lena Karhu, Helena Kajander
Digitalisering, bildbehandling, layout Helena Kajander

2021