Mellersta Nylands Folkhögskola (Finns)

Minnesbilder från de första årtiondena

Finns folkhögskola grundades 1891 under namnet Mellersta Nylands folkhögskola. 1950 bytte skolan namn till Finns folkhögskola.

Folkhögskolan startade sin verksamhet 2.11.1891. Skolans huvudbyggnad och de två gamla elevinternaten uppfördes mellan åren 1860-1909.

På 1990-talet slogs Finns folkhögskola ihop med Solvalla idrottsinstitut. 1995 slogs den samman med Yrkeshögskolan Sydväst. År 2000 flyttade de flesta utbildningarna bort från Finns i Esbo. 2008 ingick Finns i skolan Axxell.

2011 sålde Svenska folkskolans vänner skolan till det finskspråkiga yrkesinstitutet Omnia. Finns arkivet ordnades upp och överläts till Svenska centralarkivet.

Nedan några kursfoton (1891-1923) och foton på byggnaderna. Samtliga bilder finns i Finns folkhögskolas arkivsamling på Svenska centralarkivet.
2021 digitaliserades alla fotografier.

Klicka på bilden så öppnas ett nytt fönster med stor bild.

Klicka på "knappen" ELEVMATRIKEL så öppnas ett nytt fönster med elevmatrikel för åren 1891-1923.

Nedan de kursfotografier som finns i Finns arkivet för åren 1891-1923.

Intresserad att läsa mera om Finns?
De här böckerna borde finnas att låna på bibliotek.

Layout och texter
Helena Kajander, 2021