Vasa svenska Kvinnoklubbs minnesbilder

En av de äldsta kvinnoföreningar startades i Vasa redan 1905. Wasa Kvinnoklubb grundades 1905 hela två år före Svenska Kvinnoförbundet grundades. De aktiva damerna hyrde en t.o.m. en möteslokal med elektricitet (en ovanlighet på sin tid). Klubben verkade ca 10 år.
När sedan Svenska Kvinnoförbundet skulle få sin lokalavdelning i Vasa tog man en del av namnet och bildade 1920 Wasa svenska Kvinnoklubb.
Läs den intressanta nyskrivna historiken Vasa svenska Kvinnoklubb 100+ skriven av Camilla Berggren.
Här visar vi några dokument och bilder, tyvärr finns inga fotografier i arkivet, så det blir litet minnesbilder....

 

Klipp 11.11.1905 från Wasabladet och Björneborgstidning

I september 1905 grundas Wasa svenska kvinnoklubb av Sigrid Henricius tillsammans med Viola Furuhjelm och Victoria Heikel. De sammankallar ett möte i en frunntimmerslokal och ca 100 kvinnor möts, både svensk och finsktalande. Dessa kvinnor är anhängare av det passiva motståndet mot förryskningen.
Samma år i november samlas upp till 400 hundra kvinnor. Denna gång samlas de i stadshuset för att diskutera kvinnornas rösträtt.

Hösten 1905 är medlemsantalet 156. Styrelsen utgörs av fru Sundholm, ordförande, fru Alma Skog, fru Elin Hedman, sekreterare, fru Sigrid Henricius, ekonom, fröken Viola Furuhjelm, bibliotekarie, fru Aina Ekholm och fru Dagmar Sjöblom.
Under denna tid pågår storstrejken som påverkar den kvinnoklubbens verksamhet. På våren 1906 har medlemsantalet sjunkit till 133. De har svårigheter att hitta föredragshållare och ekonomin är knagglig.
1915 drar inte möten lika mycket deltagare som tidigare. Lokalens hyra har stigit och snart säljs pianot och lokalen överges.

5 år efter att Wasas kvinnoklubb har lagts ner föds Vasa svenska kvinnoklubb som en lokalavdelning inom Svenska Kvinnoförbundet. Det är samma aktiva kvinnor "som förr". Styrelsen består av Hulda Hoijar, sekreteraren fru Eugenia Sahlström, kassören fröken Hanna Blomqvist, fru Tulla Moe och E. Myntti. I oktober samlas kvinnorna i Svenska gården som ligger på Kyrkoesplanaden 16.
Redan under det första verksamhetsåret har klubben samlat hela 190 medlemmar. Och i slutet av andra verksamhetsåret har antalet medlemmar vuxit till 212.

1928 startar klubben en hemsysterbyrå, vars mening är att hjälpa husmödrar för att bidra med hjälp t.ex i sjukdomsfall och råd. Tyvärr blev byrån inte långvarig p.g.a. för få uppdrag.

Vasa kvinnoklubb är aktiv- det är inte endast politiskt engagemang utan också kulturellt engagemang. Det ordnas dramatiska uppträdanden, komisk opera och bildas en sångkör under Hanna Blomqvists ledning varje torsdag kväll.
1926 gör man ett experiment man håller en julmässa där vinsten går till välgörenhet - det blev 21 500 mk! Sedan dess har man hållit på med succén med undantag för krigsåren. Nedan några klipp från 1928 och annons från 1934.

Vid 1930 diskuteras det i större utsträckning kvinnors ojämlikhet i samhälle. Här är klipp från möte 1936 och telegram från Annie Furuhjelm.

 

 

Nedan ett telegram från Annie Furuhjelm 1936 och ett vackert medlemsbevis från Juthbacka Semesterhem 1951.

Man tyckte mycket om att sjunga på mötena. Här en noter och text till Lystringssång.

Några års svarstelegram från C.G. Mannerheim.

 

Meteoren startades 1931 av ivriga skribenterna Gertrud Hagman, Olga Näse, Gärda Svanström och Ulla Wikman. Första numret utgavs på julfesten 1931. Det här var en medlemstidning i ett exemplar och den lästes upp på mötena som ett programnummer. Numren innehåller artiklar, dikter och annonser. Tidningen utkommer oregelbundet och det sista bevarade numret är från 1945.

Källa: Camilla Berggren Vasa svenska kvinnoklubb 100+, Wasa Kvinnoklubbs och Vasa svenska kvinnoklubbs arkivsamlingar och Svenska folkpartiets affischsamling, Svenska centralarkivet. Klipp från Nationalbibliotekets Digitala samlingar.