Finlands svenska skolungdomsförbund FSS

FSS firar 100 år i år - här kan du se några minnesbilder från åren.

Tyvärr finns det väldigt litet fototgrafier i FSS arkivet.
Mycket meraintressant om FSS historia finns att läsa i Aapo Roselius nya historik Skolungdom Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS 1921-2021.

KLICKA på bilden så öppnar den sej i ett nytt fönster och du kan studera innehållet noggrannare.

En del av den första centralstyrelsen. Från vänster till höger: Else Groth, Axel Palmgren, Kjeld Myklebust, jag (Bertel von Bonsdorff) och Kurre T (Kurt Tötterman) Foto: Bertel von Bonsdorffs arkiv

På väg till Borgå 1921. Från vänster till höger: Henriksson, Erik Nyman, Janne Hård af Segerstad, Erik Vaenerberg, Clonthus (Holger Therman)
Nedan flera foton från utflykten. Foto: Bertel von Bonsdorffs arkiv

Här bredvid kan du läsa FSS 50 års historik.

Klicka på bilden så öppnar sig historiken i ett nytt fönster.

Till höger: 25-års jubiléet 4.1.1946
Förbundets nya fana sänks vid uppvaktningen vid krigsgravarna på Sandudds begravningsplats.
Framme till höger förbundsordförande Harry A. Helenius, centralstyrelsens ordförande Kurt-Erik Sylvander bär förbundets krans.

Nedan: 1946 25-års jubileum spårvagnstransport från avskedsmiddagen på Fiskartorpet Foto FSS arkiv Svenska centralarkivet

Nedan foton från de populära villkorskurserna på 1950-talet

Villkorskursernas direktion 1963 på Svenska Klubben i Helsingfors
Fr.v. ekonom Adolf Höglander, ordförande Ruben Jansson, representant för FSS:s styrelse Alec Aalto, viceordförande Rolf Lindholm och direktionens sekreterare Kurt-Erik Sylvander

Diskussionsdagarna i Vasa i januari 1958
Foto FSS arkiv Svenska centralarkivet

1961 Tre personer i FSS kansli.
Foto Esa Hilli FSS arkiv Svenska centralarkivet

Fr. v. Renata Svedlin, Jarre Parkatti och Svante Gräsbeck på FSS kansli, ca 1976
Foto FSS arkiv Svenska centralarkivet

Ca 1987 FSS kansli fr. v. Henrik Degerman, Maria Sandell, Theresa Norrmén och Carl-Johan Hindsberg
Foto Matias Uusikylä FSS arkiv Svenska centralarkivet

I Bengt von Bonsdorffs samling finns hans namnlapp, välgörenhetskonsertens program och affisch, några Erik program och en affisch till diskussionsdagarna

Elevbladet

Elevbladet har utkommit under många namn:
1920-1926 Nordan (tidningen hann komma ut med ett nummer i slutet av 1920, dvs. före FSS grundades, blev officiellt förbundets tidning på våren 1921). Sista numret i januari 1926.
1926-1969 Svensk Ungdom, 1970-1972 Ung Makt, 1973 - Elevbladet.

Tryck på ikonen till höger - då öppnas en PDF i ett nytt fönster - eller läs sida för sida klicka då på bilderna så öppnas ett nytt fönster.

Text Alexandra Wegelius.
Källa Aapo Roselius, Skolungdom 2021

Källor:
Finlands Svenska Skolungdoms arkiv Svenska centralarkivet
Bertel von Bonsdorffs arkiv

Planering, skanning, texter och layout Helena Kajander 2021