Oratoriekören i Helsingfors firar 100 år 2020

Bästa besökare av Oratorieföreningen i Helsingfors 100-års jubileumsutställning!

Då Oratorieföreningens styrelse gjorde beslutet att inte skriva en traditionell 100-årskrönika, utan istället göra ett sammandrag av redan existerande material, och komplettera med nytt material 2011-2020, och ha utställningen tillgänglig på nätet, visste vi inte att en Coronaviruspandemi skulle ändra firandet av 100-årsjubiléet radikalt. Vi hoppas att så många som möjligt besöker vår nätutställning för att fira med oss vårt hundrade jubileumsår. Konserten i april 2020 blev inställd, liksom allt program i början av hösten. Körsång är ett av de evenemang där virussmitta sprids effektivast. Vi har i skrivande stund ännu kvar årets huvudevenemang och höjdpunkt, jubileumskonserten 20.12.2020 i Musikhusets konsertsal. På programmet står Sir Karl Jenkins´ ”Peacemakers”, som vi kommit överens om att han själv ska dirigera. Vi genomför höstens program som planerat och beaktar därvid alla säkerhetsföreskrifter och rekommendationer. Om alla konsertplaner går om intet år 2020, firar vi möjligen jubileum med fördröjning, när Covid-19 inte mera utgör en för stor risk för deltagarna. Sist bland utställningstexterna finns Oratoriekörens 100-års jubileumsbroschyr där de planerade jubileumsevenemangen finns i sin helhet.

Vi har i utställningen tagit fram tioårsvis glimtar och höjdpunkter för att belysa hur körverksamheten under varje period tedde sig i praktiken. Vilka som var de drivande personerna, både konstnärligt och administrativt, och inte minst vilken roll Oratorieföreningens beskyddare, Amos Anderson, spelade i verksamheten från körens tillblivelse 1920, bland annat som styrelseordförande 1943-52. Oratorieföreningens stiftelseurkund med körens syfte, valspråk och annan detaljerad information finns att läsa i de avbildade ursprungstexterna. Där finns också fotografier av kören och dirigenter, samt konsertprogram från en del av framträdandena.

Vi hoppas att ni ska finna nöje i att ta del av Oratorieföreningens i Helsingfors, och den av föreningen upprätthållna körens, historia. Historien fortsätter in i framtiden, och vi ser med tillförsikt fram emot en tid efter att Covid-19 har levt ut sin tid.

Kristina Heikel, ordförande

Arbetsgruppen: Hedvig Stenman, Kristina Heikel och Ritva Rahkama, fd. och nuvarande styrelsefunktionärer
Svenska centralarkivet: Helena Kajander, tekniskt förverkligande

Oratoriekören grundades 1920 och har sedan dess varit en betydande aktör i synnerhet inom det svenskspråkiga körlivet i Helsingfors.
Kören har under årens lopp hållit fast vid sin ursprungliga målsättning – att framföra större körverk med orkesterackompanjemang.
Oratoriekören har under decennierna letts av namnstarka dirigenter som alla på olika sätt satt sin prägel på kören. Körens mest långvarige dirigent var Bengt Carlson och efter honom har bl a Ulf Söderblom, Lena von Bonsdorff, Astrid Riska, Eric-Olof Söderström, Matti Järvinen, Åsa Westerlund, George Buckbee och Hannu Bister lett kören. Oratoriekören har även vid flere tillfällen dirigerats av gästande dirigenter såsom Leif Segerstam och Anders Öhrwall.

Nedan ser du en liten del av de intressanta körprogrammen som finns i Svenska Oratorieföreningens arkivsamling hos Svenska centralarkivet.
Klicka på program, foton mm så öppnar sig dokumentet i ett nytt fönster.
Låt cursorn vila på bilderna så ser du bildtexten.

Om du klickar på bilderna nedan så öppnar sig ett nytt fönster och du kan läsa om vilka som varit ordförande för Svenska Oratorieföreningen och körens dirigenter. Du kan också läsa om de tio senaste åren 2010-2020.

Amos Anderson var ordförande 1943–1952. Han blev hedersledamot 14.2.1953

Svenska Oratoriekören firade sitt 50-årsjubileum den 9 april 1970 i universitetets solennitetssal med följande konsertprogram (till höger):

 

Nedan foto från jubileumskonserten i Finlandia-huset:

På initiativ av Svenska Oratoriekörens dåvarande dirigent Hannu Bister firade Svenska Oratorieföreningen sitt 90-årsjubileum med framförandet av Sofia Gubaidulinas Johannespassion (för första gången i Finland). Verket framfördes på originalspråket ryska. Konsertens hölls 31.3.2010 i Finlandia-huset och var ett samarbete med Helsingfors stadsorkester. Akademiska damkören Lyran och Akademiska sångföreningen medverkade.

Dirigent var Leif Segerstam. För instuderingen stod Hannu Bister, Jutta Seppinen och Kari Turunen.

Här hittar du Oratoriekören:  https://www.oratoriekoren.fi/home/

Här kan du läsa Hedvig Stenmans bloggtext "Oratoriekör i 100 år"  https://svenskacentralarkivet.fi/blogg/  på Svenska centralarkivets webbplats.

Svenska Oratorieföreningens arkiv finns i Svenska centralarkivet.