Helsingfors svenska Marthaföreningens minnesbilder 1899-2020

120 år har gått sedan aktiva kvinnor i Helsingfors bildade Bildning i hemmet som sedan fick byta namn till Marthaförbundet.
Här nedan ser du en bildkavalkad från Helsingfors svenska Marthaförening som bildades kort efter förbundet 1899.
Vill du läsa dokumenten så klicka på bilden så öppnas bilden i ett nytt fönster och det går lättare att läsa.

1922 höll Aili Wessberg kokkurs i sitt privata kök på Brunnsgatan
1936 höll Marianne Lüchou kurs i råkost i Brunakärrs koloniträdgård

4.6.1918 godkände socialnämnden en framställning om att Marthas Helsingforsfilial, Svenska Kvinnoförbundet i Helsingfors och Ungdomsförbundet Fylgia får bilda en koloniträdgård i Brunakärr.
Texten är från Historiken Helsingfors svenska Marthaförening 1929-1949 av Gunilla Östenson.
1955 åker Åttan på utflykt till koloniträdgården

Helsingfors svenska Marthaförening tog modell från hemsysterverksamheten i Sverige, Danmark och Tyskland.
"Hemsysterbyrån startade hösten 1926 med 4 hemsystrar och till föreståndarinna hade antagit fru Natalie Ruotzi."
Kommittén hade på ett tidigare möte fattat beslut att att den person som anmäler sig till hemsyster bör förete

  1. prästbevis
  2. intyg över skolkunskaper
  3. rekommendationer av 2 kända personer och avskrift från betyg från tidigare tjänster eller verksamhet, samt underteckna en förbindelse av följande lydelse

"Glädjande nog blev genast från början efterfrågan mycket stor och så att antalet hemsystrar år 1928 uppgick till 14. T.o.m. från sjukhus gjordes förfrågan om bistånd från byrån. Åt hemsystrarna anskaffades arbetsrockar med armbindlar med devisen Marthas Hemsyster."
1930 lade man ner verksamheten på grund av att man inte kunde realisera de mål man hade med Hemsysterverksamheten.
Marthas Hemsysterverksamhet kan ha legat som grund till det som vi nu har som heter hemtjänst/hemvård i Helsingfors stad .

Enligt Helsingfors Stads historia V:2 ordnade diakonissanstalten en två-årig hemsköterskeskola åren 1929-1949 (dimitterade sammanlagt 180 elever).

För att samla in pengar till verksamheten och köpet av Hemvrån ordnade man bl.a basarer, prislagda utställningar på Kapellet eller i Akademiska Bokhandeln. Många barnföreställningar på Finska Operan som också var mycket uppskattade.

1939 Hölls kursen Hemmen och de Olympiska spelen för att lära ut hur man skulle ge den bästa servicen till utländska gäster.

Under krisåren ordnade man kurser i  bl.a Toffeltillverkning, sömnadskurser. Man stickade sockor, vantar, knävärmare, halsdukar, sydde skjortor, kalsonger, hästtäcken och gjorde tofflor och sulor mm. Man samlade in paket som skickades till soldater - t.ex. 1943 1249 paket!! Man samlade också in förnödenheter till mödravårdspaket 1942.
Under fru Sigrid Jörgensens ledning förfärdigades varma tofflor och vantar för frontsoldater och invalider, och med fru Maggie Dittmar i spetsen sammanträdde en syförening till förmån för evakuerade barn från Hangö- och Ekenästrakten. Ur arbetsresultatet för 1940 kan som ett exempel på marthornas flit nämnas följande siffror: 1956 par strumpor, 1167 par vantar, 1003 st halsskydd, 530 st snödräkter och dessutom många andra slags plagg. Senare var resultatet på grund av materialbristen lägre. Också inom de enskilda Marthakretsarna har liknande arbeten utförts.
Man t.o.m ordnade ett tillfälligt soldathem på Stadion. Frivilliga Marthor samlade in sängar, sängkläder mm och stod och upprätthöll enkel matbespisning på Stadion.

Som du märker finns det just inga fotografier från 1980-2000 talen.
Om den fina verksamheten kan man läsa i historiken.

Verksamheten är nu som då, nyttiga kurser och hjälpverksamhet och glad samvaro.

Den komprimerade minnesbildsutställningen slutar med några vackra pärmar till protokollhäften från Bikupan, Glimten och Åttan. Extrabladet bara måste visas också.
Och så några vackra klänningar från Dräktparaden som hölls på Finska Operan 14.2.1932.

Titta gärna på våra tidigare webbutställningar; Helsingfors svenska Marthaförening; evenemang https://svenskacentralarkivet.fi/evenemang/ , Aili Wessberg https://svenskacentralarkivet.fi/aili-wessberg/och Brunakärr https://svenskacentralarkivet.fi/brunakarr-kolonitradgard/.