Articles by lena

Arbetets Vänner Huvudföreningen

Föreningen Arbetets Vänner grundades år 1891. Det konstituerande mötet hölls den 1 mars i Helsingfors i Brandkårshuset. Över 300 personer deltog i mötet.Idén till att starta den första AV-föreningen (Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. också kallad moderföreningen) var att man ville understöda finlandssvenska strävanden samt framför allt överbygga skiljemurarna mellan olika samhällsklasser bland den svenskspråkiga befolkningen […]


Svenska dagen

Det första Svenska dagen märket 1909.     Här kan du läsa om varför man valde just den 6.11 som Svenska dagen.Svenska dagen börjar firas  FÖRSTA SVENSKA DAGEN 1908 Den första Svenska dagen samlade stora skaror till fester, gudstjänster och fackeltåg i alla svenskbygder. I Helsingfors ordnades tre stora fester, i universitetets solennitetssal, i societetshuset och på […]


Tekniska Föreningen i Finland r.f.

Den 12 december 1878 samlades ett trettiotal personer på Societetshuset i Helsingfors för att behandla frågan om bildandet av en Teknisk Förening, ett utskott tillsattes för att utarbeta stadgar och den 26 februari 1880 hölls det konstituerande mötet hemma hos ingenjör G.Th.Ahlgren.Tekniska Föreningen i Finland r.f. grundades 1880. De stiftande medlemmarna var endast 31 till […]