Arbetets Vänner Huvudföreningen

Föreningen Arbetets Vänner grundades år 1891. Det konstituerande mötet hölls den 1 mars i Helsingfors i Brandkårshuset. Över 300 personer deltog i mötet.

Idén till att starta den första AV-föreningen (Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f. också kallad moderföreningen) var att man ville understöda finlandssvenska strävanden samt framför allt överbygga skiljemurarna mellan olika samhällsklasser bland den svenskspråkiga befolkningen i dåtidens Helsingfors. Under de första årtiondena arbetade man också aktivt för att förbättra arbetarklassens förhållanden. Detta gjordes bland annat genom att ordna sammankomster med program och folkbildande föredrag. Därtill öppnade man läsesalar och bibliotek samt engagerade sig i olika frågor beträffande arbetstider, löner, bostäder med mera.