Svenska Kvinnoförbundet 110 år, minnen

1913 tog man i Svenska Kvinnoförbundet beslut att trycka upp kort med visdomsord:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Svenska Kvinnoförbundets arkiv

2017