Utställningar

Svenska dagen

Det första Svenska dagen märket 1909.     Här kan du läsa om varför man valde just den 6.11 som Svenska dagen.Svenska dagen börjar firas  FÖRSTA SVENSKA DAGEN 1908 Den första Svenska dagen samlade stora skaror till fester, gudstjänster och fackeltåg i alla svenskbygder. I Helsingfors ordnades tre stora fester, i universitetets solennitetssal, i societetshuset och på […]


Tekniska Föreningen i Finland r.f.

Den 12 december 1878 samlades ett trettiotal personer på Societetshuset i Helsingfors för att behandla frågan om bildandet av en Teknisk Förening, ett utskott tillsattes för att utarbeta stadgar och den 26 februari 1880 hölls det konstituerande mötet hemma hos ingenjör G.Th.Ahlgren.Tekniska Föreningen i Finland r.f. grundades 1880. De stiftande medlemmarna var endast 31 till […]Svenska Kvinnoförbundet 110 år så här började det

Lantdagsreformen 1906 hade gett kvinnorna rösträtt (som de första i Europa) och rätt att kandidera i lantdagsval. Allmän rösträtt i kommunalval fick kvinnorna i likhet med männen först 1917.Redan inför lantdagsvalet 15–16 mars 1907 samlades kvinnor från partiets lokalavdelningar för att utse kvinnor som kunde kandidera. På mötet nominerades Helena Westermark, Dagmar Neovius, Annie Furuhjelm […]Evenemang

Dräktparader, manekänguppvisningar, barnteater, basarer och olika sorters utställningar För att få in pengar till inköpet och sedan vederlaget av Hemvrån på Simonsgatan 12 A och…